Nieuws

Op 13 april 2021 zal een zitting gehouden worden over bezwaarschriften tegen verlenen ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming en tegen het opleggen van een last onder dwangsom.

Op 13 april 2021 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • om 13.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van gedeputeerde staten van 18 december 2020 inzake het verlenen van een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.
  • om 15.00 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van gedeputeerde staten van 30 december 2020 inzake het opleggen van een last onder dwangsom aan een Brzo-bedrijf.

Voor meer informatie over deze zaken kunt u tijdens kantooruren op werkdagen contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres: bezwaarenberoep@zeeland.nl.