Hoorzitting op 14 februari 2023

27 januari 2023
|
Nieuws
Voorzittershamer op tafel

Op 14 februari 2023 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komt de volgende zaak:

  • Om 15:30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 1 november 2022 betreffende het verstrekken van informatie in het kader van de Wet open overheid (Woo).

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.