Nieuws

Op 18 augustus 2020 zal een zitting gehouden worden over een afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden inzake een biomassa-installatie en een omgevingsvergunning.

Op 18 augustus 2020 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • Om 14.30 en 15:30 uur worden twee bezwaarschriften behandeld tegen de besluiten van GS van 6 april 2020 inzake de afwijzing van het verzoek om handhavend op te treden inzake een biomassa-installatie.
  • Om 16.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van GS van 14 april 2020 inzake de van rechtswege verleende omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsterrein.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.