Nieuws

Op 2 juni 2020 zal een zitting gehouden worden over een verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

Op 2 juni 2020 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komt de volgende zaak:

  • om 15:30 uur wordt het bezwaarschrift van Hörchner Advocaten, namens cliënt, behandeld tegen een besluit van GS van 4 februari 2020 om niet tegemoet te komen aan het verzoek tot intrekking van een aan derden verleende vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl