Nieuws

Op 2 maart 2021 zal een zitting gehouden worden over bezwaar tegen verlenen vergunning Wet natuurbescherming aan melkveehouderij.

Op 2 maart 2021 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komt de volgende zaak:

  • om 15.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld n.a.v. het besluit van gedeputeerde staten van 18 november 2020 om een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen aan een melkveehouderij.

Voor meer informatie over deze zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.