Nieuws

Op 27 oktober 2020 zal een zitting gehouden worden over een invordering van een verbeurde dwangsom en het opleggen van een last onder dwangsom.

Op 27 oktober 2020 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • om 13:30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van gedeputeerde staten van 20 november 2019 tot invordering van een verbeurde dwangsom.
  • om 14.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van gedeputeerde staten van 25 mei 2020 inzake het opleggen van een last onder dwangsom

Voor meer informatie over deze zaken kunt u tijdens kantooruren op werkdagen contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten, telefoonnummer +31 118 631319/ 631254 / bezwaarenberoep@zeeland.nl.