Hoorzitting op 29 november 2022

11 november 2022
|
Nieuws
Voorzittershamer op tafel

Op 29 november 2022 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komt de volgende zaak:

  • Om 15:30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 19 juli 2022 om een negatieve verklaring af te geven op grond van artikel 12.23, eerste lid, Wet milieubeheer.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.