Hoorzitting op 7 december 2021

19 november 2021
|
Nieuws
Wapen van Zeeland op Provinciehuis

Op 7 december 2021 zal een zitting gehouden worden over een afwijzing van een handhavingsverzoek en een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Op 7 december 2021 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • Om 14:30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 30 augustus 2021 inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek.
  • Om 16:00 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde staten van 4 oktober 2021 inzake een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over deze zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.