Persbericht

De commissaris van de Koning in de provincie Zeeland, de heer drs. J.M.M. (Han) Polman, heeft de heer mr. H.B. (Huub) Hieltjes (1965) benoemd als waarnemend burgemeester van Kapelle. Zijn benoeming gaat in op 1 januari 2018. Dit besluit volgt op de benoeming van de heer A.B. (Anton) Stapelkamp als burgemeester van de gemeente Aalten per 22 december 2017.

Hedenavond heeft de heer Hieltjes kennismakingsgesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en de wethouders van Kapelle, die op positieve wijze konden worden afgerond met de ondertekening van het benoemingsbesluit.

Eerder heeft de commissaris van de Koning al gesprekken gevoerd met de fractievoorzitters en wethouders van Kapelle. In deze gesprekken is besproken dat het wenselijk is een waarnemer aan te stellen teneinde de periode tussen het vertrek van burgemeester Stapelkamp en de benoeming van een nieuwe burgemeester van Kapelle te overbruggen.

Zo snel mogelijk na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 zal de commissaris van de Koning wederom met de fractievoorzitters en de wethouders in overleg treden over de openstelling van de burgemeestersvacature.

De heer Hieltjes heeft ruime bestuurlijke ervaring als waarnemend dijkgraaf, als lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta en als bestuurslid en penningmeester van de Unie van Waterschappen. Ook was hij onder meer director van NL Financial Investments (NLFI) en vervulde hij verschillende leidinggevende functies bij het ministerie van Financiën. Hij was van 1995 tot 2007 lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Als bestuurder van het West-Brabantse waterschap kent de heer Hieltjes Zeeland goed en heeft hij met Zeeuwse overheden samengewerkt. De heer Hieltjes is recent per 1 januari 2018 benoemd als lid van de raad van commissarissen van de N.V. Westerscheldetunnel.

De datum voor zijn installatie en beëdiging wordt zo spoedig mogelijk bepaald.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl

Downloads

image/jpeg Huub Hieltjes (500.8 KB)