Nieuws

Binnenkort start de uitvoering van het Hedwige-Prosperproject in Oost-Zeeuws Vlaanderen. Het doel is het realiseren van 465 hectare waardevolle getijdennatuur. Tevens zorgt dit voor een veiliger gebied: schorren en slikken remmen de kracht van het water af voor het de dijken bereikt. Volgend jaar zal de aannemer beginnen met de aanleg van een ringdijk rond de Hedwigepolder, een belangrijke stap in de verwezenlijking van het Hedwige-Prosperproject.

Welke werken moeten er gebeuren? Zal er hinder zijn voor buurtbewoners? Hoe ziet de planning eruit? Tijdens de informatiebijeenkomst staan de projectleiders voor u klaar om meer uitleg te geven.

Er is geen vast programma: u kunt doorlopend binnenlopen tussen 16.00 uur en 20.00 uur.

De locatie is Jeugdcentrum Prosperpolder, ‘De Zaal’, Sint-Engelbertusstraat 5, 9130 Kieldrecht (Beveren), België. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Meer informatie over het project