Persbericht

Tien van de twaalf politieke partijen (SGP, PvdA, CDA, D66, CU, PVV, SP, VVD, PvZ en ZL) in de Zeeuwse Staten zijn indiener van het initiatiefvoorstel van het tariefbeleid Westerscheldetunnel.

Aanleiding is de extra groei van de passages die leidt tot het voorstel om geen trendmatige verhogingen tot het einde van de toltermijn door te voeren. Daarnaast wordt voorgesteld een korting voor veelgebruikers van minimaal 50% en een korting op T-Tagtarieven van minimaal 40% ten opzichte van een los kaartje. Hiermee worden de tarieven per 1 januari 2020 verlaagd in plaats van nieuwe tarieven per 1 januari 2021. Extra voordelen vanaf 2019 worden ingezet om de tunnel eerder tolvrij te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de initiatiefnemers Harold van de Velde (SGP) via h.vd.velde@zeeland.nl.