Nieuws

Provincie Zeeland werkt mee aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Onder andere door 600 hectare getijdennatuur (met eb en vloed) toe te voegen aan de Westerschelde. Voor de kust bij Bath in Reimerswaal zorgen strekdammen ervoor dat de bodem vol leven komt. De beestjes, zoals zeeduizendpoten, mosselen en alikruiken, trekken weer vogels aan. Benieuwd hoe dit werkt? Kom dan naar de inloopavond aanstaande donderdag 16 januari 2020 in buurthuis De Tobbe.

In februari start de uitvoering van het natuurherstelproject Bath. Wat gaat er gebeuren? Projectorganisatie Waterveiligheid legt in opdracht van Provincie Zeeland acht strekdammen aan. Ook komt er een hoogwatervluchtplaats voor vogels, wordt een bestaande strekdam hersteld en de vooroeververdediging verstevigd en opgehoogd. De strekdammen verlagen de watersnelheid van de snelstromende Westerschelde. Hierdoor krijgen zand en slib de kans om te bezinken, waardoor de bodem ophoogt en slikken kunnen ontstaan. In het slib krioelt het straks van de bodemdiertjes: een feestmaal voor vele watervogels en steltlopers. Kortom, we maken de voedselarme veenbanken bij Bath weer waardevol voor de natuur.

Natuur en cultuur hand in hand

Tegelijk beschermt de sliblaag de archeologische waarden die hier volop te vinden zijn. De resten van het ‘verdronken’ dorpje Oud-Rilland komen door de sterke stroming steeds meer bloot te liggen en gaan hierdoor op termijn verloren. Het aanslibben van het gebied is dus niet alleen goed voor de vogels, maar betekent ook bescherming van cultuurhistorische waarden.

Meer weten over het project? Op donderdag 16 januari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur kunt u in buurthuis De Tobbe, Lillostraat 11 in Rilland-Bath in gesprek met medewerkers van Provincie Zeeland, Projectorganisatie Waterveiligheid, Erfgoed Zeeland en aannemer Van Oord.