Nieuws

Provincie Zeeland werkt mee aan een natuurlijke, veilige en toegankelijke Westerschelde. Onder andere door 600 hectare getijdennatuur (met eb en vloed) te creëren in en rond de Westerschelde. In april start de uitvoering van het natuurherstelproject Ossenisse, in de gemeente Hulst. Hier zorgen we voor meer ruimte voor vogels om te eten en te rusten.

Wat gaat er gebeuren? Aannemer Van Oord start in april in opdracht van Projectorganisatie Waterveiligheid (een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen) en Provincie Zeeland met werkzaamheden in de Westerschelde die gaan zorgen voor een kwaliteitsverbetering van de natuur ter hoogte van Ossenisse. Tevens wordt op tien andere locaties in de Westerschelde de vooroever versterkt.

Goed voor vogels

De bestaande strekdam, de Scharrendam, wordt over een lengte van circa 125 meter verlaagd. Met het materiaal dat hierbij vrijkomt, realiseert de aannemer twee hoogwatervluchtplaatsen voor vogels. Door de verlaging van de dam wordt de stroming van het water verlegd. Dit heeft geen effect op de veiligheid van de dijk en de naastgelegen strekdammen. In 2021 worden ruim 500 palen op de Platen van Ossenisse geplaatst met een lengte van ongeveer 300 meter. De palenrij beschermt de zandplaat en zorgt ervoor dat de zuidelijke rand van deze plaat geleidelijk ophoogt met zand en slib. In de bodem krioelt het straks van kleine dieren; een feestmaal voor steltlopers en andere (water)vogels. Als het hoog water wordt, kunnen de vogels uitrusten op de hoogwatervluchtplaatsen.

Wilt u meer weten over dit natuurherstelproject? Kom op donderdag 20 februari 2020 naar de inloopbijeenkomst van 19.00 uur tot 21.00 uur in dorpshuis Hof ter Nesse in Ossenisse.