Inwonersbijeenkomst Onderzoek beleving omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen

28 september 2021
|
Nieuws
Fabriek langs kanaal door Terneuzen

Verschillende partijen onderzoeken de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen. Eén van de onderdelen van dat onderzoek is een inwonersbijeenkomst die woensdag 29 september 2021 om 19.00 uur plaatsvindt.

De bijeenkomst is onderdeel van het onderzoek dat uitgevoerd wordt door RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland.

Aanleiding onderzoek

Naast de uitgestrekte polders heeft de Kanaalzone veel industriële activiteit en een drukbevaren kanaal. Deze activiteiten hebben invloed op de woonomgeving en zorgen soms voor hinder bij omwonenden. Dat leidt tot meldingen bij de milieumeldpunten over stof, geur en geluid. In 2019 zagen we een stijging in het aantal meldingen. Dat verdient onze aandacht.

Wij onderzoeken hoe inwoners van Sluiskil en de wijk Oude Vaart in Terneuzen de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen beleven en welke zaken hierbij een rol spelen. Samen met inwoners en bedrijven zoeken we eventuele oplossingen om hinder te beperken waar dit mogelijk en nodig is.

Informatiebijeenkomst

De eerste tussenresultaten van het onderzoek zijn binnen. Deze tussenresultaten geven nog geen mogelijke oplossingen om hinder te beperken. Die mogelijke oplossingen zijn het eindresultaat van dit onderzoeksproject aan het eind van 2021. De uitvoering van deze mogelijke oplossingen is geen onderdeel van dit onderzoek.

Tijdens de bijeenkomst lichten vertegenwoordigers van de betrokken partijen de voortgang van het onderzoek toe. Daarnaast krijgen inwoners de mogelijkheid om in gesprek te gaan met en vragen te stellen aan deze specialisten. Graag horen wij uw ideeën over mogelijke oplossingen. De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 29 september van 19.00 tot 21.30 uur in CO3 Campus (onderdeel van Bio Base Europe Training Center), Zeelandlaan 2 in Terneuzen.

Meer informatie over het project vindt u op www.rudzeeland.nl.