Nieuws

Het klimaat verandert en dat raakt ons allemaal. Daarom maken we in Zeeland met alle betrokken partijen een regionale Klimaatadaptatie Strategie. Over de effecten van klimaatverandering op Zeeland is de afgelopen maanden gesproken met overheden en belangenorganisaties. Hier zijn ruim dertig Zeeuwse 'klimaatkwetsbaarheden' benoemd en mogelijke oplossingen voor aangedragen.

De notitie is de basis om te gaan werken aan een gezamenlijke Klimaatadaptatie Strategie Zeeland. Deze willen we eind 2020 klaar hebben. 

Zeeland verandert mee

Klimaatverandering treft ons allemaal en vraagt van alle Zeeuwen aanpassing. Overheden, inwoners, bedrijven, organisaties: iedereen kan en moet zijn steentje bijdragen. Van inwoners vraagt klimaatadapatatie vooral een aanpassing in denken en doen. Zo kun je je tuin vergroenen, zuinig omgaan met drinkwater of het plaatsen van een regenton. Wil je weten wat jij kunt doen? Kijk dan op www.zeelandverandertmee.nl

Een regenton helpt om water op te vangen