Persbericht

Jan Lonink is bij zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Terneuzen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De commissaris van de Koning in Zeeland, Han Polman, reikte de Koninklijke onderscheiding uit aan Lonink tijdens de buitengewone raadsvergadering van de gemeenteraad van Terneuzen in het Scheldetheater in Terneuzen.

Adviseur bij Zeelandtheaters, ambassadeur bij de Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, voorzitter van de raad van toezicht bij de Bazalt Groep en voorzitter van de Stichting Vrienden van Tragel. Het is maar een greep uit de indrukwekkende lijst aan nevenactiviteiten van burgemeester Jan Lonink. Een man die midden in de samenleving staat en zijn eigen stijl erop nahoudt. Zo zoekt hij mensen die hem via sociale media bedreigen persoonlijk op, net als overlast bezorgende jongeren. Op deze manier heeft hij meermaals escalatie weten te voorkomen.

Een zeer ervaren bestuurder die in zijn lange loopbaan gezag en vertrouwen opbouwde. Zó typeerde commissaris Han Polman Jan Lonink – een van Nederlands langstzittende burgemeesters. Een man die niet alleen bijna achttien jaar burgemeester van Terneuzen was maar zich tijdens de huidige coronacrisis als voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland ook een voorbeeld toont voor de rest van Nederland in het zoeken naar de verbinding tussen bestuurders en gemeenten. Het tekent volgens Polman burgemeester Lonink: ‘Gedreven, betrokken, verbindend en authentiek.’

Zonder anderen tekort te doen, is Lonink jarenlang hét gezicht van Zeeuws-Vlaanderen geweest. Zijn goede contacten met, onder anderen, Vlaamse én Zeeuwse bestuurders uit politiek en bedrijfsleven hebben er mede aan bijgedragen dat het lukte de havens van Gent, Vlissingen en Terneuzen te laten fuseren tot North Sea Port. Loninks niet aflatende ijver en blik over de gemeentegrenzen heen, hebben mede gestimuleerd dat de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone een knooppunt is geworden in de West-Europese vervoersketen, die nog zal worden versterkt als de nieuws sluis bij Terneuzen gereed is.

In Polmans woorden zijn Loninks verdiensten voor de samenleving niet onopgemerkt gebleven en het verheugde de commissaris dan ook Jan Lonink te kunnen meedelen dat Zijne Majesteit de Koning heeft besloten hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Jan Lonink legt op 1 mei zijn ambt als burgemeester van Terneuzen neer. Hij wordt opgevolgd door Erik Van Merrienboer.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl