Kruising Ritthemsestraat A58-Marie Curieweg gaat op de schop

17 januari 2022
|
Verkeersinformatie
Luchtfoto rotonde Ritthemsestraat.jpg

De kruising Ritthemsestraat (N662), A58 en Marie Curieweg wordt dit jaar opnieuw ingericht. Zo leggen we een nieuwe rotonde aan en daarnaast wordt de Ritthemsestraat deels opnieuw ingericht. De kruising wordt straks veiliger en verkeer zal sneller doorstromen. De eerste werkzaamheden starten op 17 januari 2022. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het najaar van 2022 gereed.

Werkzaamheden

In opdracht van de Provincie Zeeland gaat KWS Infra Roosendaal de komende maanden aan de slag met de herinrichting. Van januari tot en met mei 2022 worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zoals het aanbrengen van grond (voorbelasting) aan de Ritthemsestraat ter hoogte van de af- en toerit aan de zuidzijde van de A58. De aangebrachte voorbelasting moet ervoor zorgen dat in een later stadium de ondergrond geschikt is om de rotonde te kunnen aanleggen. Daarna wordt een nieuw fietspad aangelegd aan de noordzijde van de Ritthemsestraat. In de zomer wordt aan de zuidzijde van de Ritthemsestraat een parallelweg aangelegd en de aansluiting met de Zandweg wordt gereconstrueerd. Vanaf de Zandweg tot aan de Koedijk wordt de Ritthemsestraat gerenoveerd. In het najaar wordt de nieuwe rotonde aan de Ritthemsestraat – Marie Curieweg aangelegd.

Hinder

Hoewel we overlast proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen. Van 17 januari tot en met 11 februari 2022 vinden er werkzaamheden plaats in de bermen van de Ritthemsestraat ter hoogte van de toe- en afrit van de A58 (zuidzijde). Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, wordt de maximum snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur. 

Van 24 tot en met 31 januari op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur vinden er werkzaamheden plaats waarbij de Ritthemsestraat onder het viaduct van de A58 deels is afgesloten. Verkeer wordt via verkeersregelaars doorgelaten. Op deze manier ontstaat er een veilige in- en uitrit voor het werkverkeer.

Later in het jaar vinden opnieuw werkzaamheden plaats waarbij hinder kan ontstaan. Bekijk de actuele verkeersinformatie op Melvin (ndw.nu).