Laatste fase Recreatieverdeelweg (N652) gereed

16 december 2021
|
Persbericht
De nieuwe Recreatieverdeelweg wordt geopend door de gedeputeerde en wethouder.

De afgelopen jaren heeft de Provincie Zeeland de Recreatieverdeelweg (N652) gereconstrueerd. Het werk is opgedeeld in drie fasen. De eerste twee gedeelten van de weg zijn al een aantal jaar in gebruik. De laatste fase van de werkzaamheden is afgerond. Vanaf 16 december 2021 is de weg geopend voor verkeer.

Kernen ontlasten

Het doel van de aanleg van de Recreatieverdeelweg is om de verkeersdrukte in de kernen aan de westkust van Schouwen-Duiveland te verminderen. Vooral in het toeristenseizoen werd in de dorpen veel hinder ervaren. Zo is bijvoorbeeld de Elkerzeesweg door de kom van Scharendijke een relatief smalle weg met veel fietsers. De aanleg van het laatste stuk van de Recreatieverdeelweg zorgt voor een vlotte doorstroming en draagt bij aan een beter leefklimaat in Scharendijke.

Gefaseerde aanpak

De eerste fase van de Recreatieverdeelweg tussen Haamstede en Renesse is in 2003 gerealiseerd. In 2014 is de tweede fase afgerond. Toen is het stuk tussen Renesse en de Rijksweg N57 aangepakt. Met de afronding van de derde fase is de Recreatieverdeelweg gereed.

“De nieuwe Recreatieverdeelweg was een langgekoesterde wens op Schouwen. Door de aanleg van de derde fase is de weg nu compleet. We hebben een volwaardige nieuwe route gecreëerd tussen Haamstede en Scharendijke. Hierdoor is de leefbaarheid in de kernen aan de westkust van Schouwen-Duivenland sterk verbeterd!”

Harry van der Maas, Gedeputeerde Provincie Zeeland

Aanpak doorgaande route Scharendijke

Op dit moment wordt in opdracht van de gemeente Schouwen-Duiveland de bestaande route door de bebouwde kom van Scharendijke ingericht als 30 kilometerzone. Door de aanpassing zal verkeer door Scharendijke langzamer rijden en wordt sneller verkeer aangemoedigd om gebruik te maken van de nieuwe Recreatieverdeelweg. De inrichtingswerkzaamheden zijn naar verwachting halverwege 2022 gereed. Halverwege 2022 zal de gemeente Schouwen-Duiveland de weg van de Provincie Zeeland overnemen.

“Het was geen gemakkelijke opgave: de ontwikkeling van de Recreatieverdeelweg. Ook Scharendijke mag nu de effecten gaan ervaren van minder verkeer door het dorp. Bovendien kunnen we hiermee een lang gekoesterde wens van het dorp in vervulling laten gaan, namelijk het realiseren van een mooie 30 km zone op de Elkerzeeseweg en de Boutlaan.”

Ankie Smit, Wethouder gemeente Schouwen-Duiveland