Loods helpt met nieuwe bestemming voor Zeeuwse monumenten

9 september 2022
|
Gedeputeerde Staten
Bordje Rijksmonument aan de muur

Zeeland kent veel monumentale kerken, landhuizen en fabriekspanden. De exploitatiekosten van deze panden zijn vaak hoog. Daarom staan steeds meer monumentale panden leeg. Verval en verlies van waardevolle gebouwen ligt op de loer. De komende jaren zetten we ons dan ook in om kwetsbare monumenten een nieuwe functie te geven. Dat is niet altijd makkelijk. De loods herbestemming monumenten gaat ondernemers en eigenaren helpen. De nadruk ligt daarbij op religieus, agrarisch en industrieel erfgoed.

Nieuwe functies voor oude gebouwen

De geschiedenis van Zeeland zie je terug in de gebouwen. Van eeuwenoude grachtenpanden in Zierikzee en Middelburg tot hofstedes op het platteland. Helaas staat het Zeeuwse erfgoed er in vergelijking met andere provincies niet goed voor. Ruim 100 monumenten (niet-woonhuizen) staan leeg of zijn er slecht aan toe. Soms staat vastgoed jaren leeg nadat een bedrijf is gestopt, een kerk is samengevoegd of om andere redenen. Dat willen we veranderen. De loods herbestemming monumenten gaat daarbij helpen. Elza van Liere is actief als monumentenloods en heeft een passie voor erfgoed.Ieder gebouw verdient een nieuw hoofdstuk”, vertelt ze. “Daarbij vind ik het een uitdaging om het evenwicht te vinden tussen het historische karakter van een pand én een gezonde exploitatie.”

Gedeputeerde Anita Pijpelink sluit zich daarbij van harte aan: Als een monumentaal pand een nieuwe invulling krijgt, houd je de geschiedenis levend, en geef je het door aan de volgende generatie. Daarom zoeken we naar manieren om gebouwen een nieuwe functie te geven.”

Veel eigenaren en ondernemers hebben vragen over het werken vanuit een monument. Want hoe zorg je voor een rendabele onderneming vanuit een historische boerderij of landgoed? En mag je zomaar alles doen? Het gaat dan ook om praktische vragen. Hoe maak je de horeca goed en veilig toegankelijk? Hoe regel je de juridische en de financiële kant van mijn onderneming? Kies ik voor een duurzame aanpak? En hoe krijg ik mijn buitenplaats eigenlijk goed op de kaart?

Eigenaren en ondernemers die met dit soort vragen rondlopen, kunnen voor advies en hulp terecht bij de loods herbestemming monumenten.

Wat doet de loods herbestemming?

De loods herbestemming brengt vraag en aanbod bij elkaar. Ze koppelt monumenten en hun eigenaren aan initiatiefnemers en omgekeerd. Ze brengt kansen en risico’s in kaart en adviseert over het te volgen proces. Daarbij deelt ze kennis over verduurzaming en financieringsmogelijkheden. In sommige gevallen kunnen initiatiefnemers een beroep doen op subsidie, bijvoorbeeld voor verduurzaming van vastgoed met een maatschappelijke functie.

Hoe gaat dat in zijn werk?

In de praktijk is het niet eenvoudig om een sluitende exploitatie te krijgen als je een monument uitbaat. Er zijn veel verschillende disciplines voor nodig. De loods herbestemming monumenten levert daarom maatwerk. Afhankelijk van de vraag kan dit een los advies, een brainstorm met experts of een projectcasus zijn. Wat ook leuk is: alle kennis en goede voorbeelden verzamelen we in een databank. Daar kunnen anderen weer van leren.

Contact

Eigenaren, initiatiefnemers en exploitanten kunnen voor meer informatie contact opnemen met de loods herbestemming, Elza van Liere, +31 6 21124893 / jes.van.liere@zeeland.nl