Persbericht

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector zijn de komende jaren meer dan 1300 mensen nodig. De sector werft gezamenlijk kandidaten, ook van buiten Zeeland. Dat doen ze onder meer met het magazine ‘Zeeland in de praktijk’, dat dinsdag 8 oktober 2019 is gepresenteerd.

Het magazine is één van de onderdelen van de werving van personeel door de 14 aangesloten werkgevers en koepelorganisaties in de zorg. Doel is het op de kaart zetten van de gehele sector zorg en welzijn in Zeeland zodat potentiële kandidaten interesse krijgen om hier te komen wonen en werken. Een aanzienlijk deel van de vacatures is voor academici. Deze specialisten zijn vooral buiten Zeeland te vinden omdat hier geen medische faculteit of universiteitsziekenhuis is. Daarom zijn veel inspanningen gericht op het werven van personeel buiten Zeeland.

Arbeidsmarkt

In de Zeeuwse zorg- en welzijnssector wordt het tekort in 2021 ingeschat op minimaal 1325 medewerkers. Daaronder zijn 375 medisch specialisten nodig voor onder meer de langdurige zorg zoals artsen, gedragsdeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, psychologen en psychiaters. Daarnaast gaat de komende 10 jaar 45% van de Zeeuwse huisartsen met pensioen. Naar verwachting zijn er de komende 5 jaar minimaal 100 huisartsen per jaar nodig om het huidige zorgniveau te kunnen handhaven. Doel van de campagne is om binnen drie jaar 375 medisch specialisten en binnen vijf jaar 100 huisartsen van buiten Zeeland aan te trekken.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 20% van de mensen die van baan veranderde ook actief op zoek was naar een baan. Het is dus van belang om ook die andere 80% te bereiken die niet actief op zoek is, maar wel potentieel interesse kan hebben. Daarom is een nieuwe en op de persoon toegespitste wervingswijze nodig. En die werving gebeurt nu ook gezamenlijk. Dat is bijzonder, want in Zeeland zetten nu overheid, de sector en individuele organisaties samen de schouders onder deze uitdaging.

Campagne

De aanpak behelst onder andere een landelijke campagne met als doel Zeeland op de kaart te zetten voor werken in de zorg. Dat gebeurt zowel via online als offline middelen. Zo is afgelopen zomer ook de ‘vakantiedokter’ geïntroduceerd, een vakantiedokter kan dan in zijn/haar vakantie in Zeeland aan de slag. Ook zijn medisch specialisten in ziekenhuizen doelgericht benaderd via online campagnes zoals ‘Roos kan hier wel wennen’ en is nu het magazine Zeeland in de praktijk verschenen.

Magazine

Afgelopen weekend verscheen een bijlage bij het blad Arts en Auto. Via de bijlage kunnen geïnteresseerde medici het magazine ‘Zeeland in de praktijk’ aanvragen. Het magazine, van hoofdredacteur en uitgever Nelleke Launspach, bevat informatie over wonen en leven in Zeeland en ook informatie over het werken in de zorg- en welzijnssector hier. Ook komen ‘boomerang’ Zeeuwen, Zeeuwen die na lange tijd elders zijn teruggekeerd en ‘nieuwe Zeeuwen’ aan het woord.

In twee dagen tijd hebben al bijna 700 geïnteresseerden zich aangemeld om het magazine te ontvangen. Wanneer je jezelf aanmeldt om het blad te ontvangen, kun je ook opgeven of je meer informatie wilt ontvangen over banen, wonen en leven in Zeeland. Zo komen en blijven we online in contact met mensen die potentieel interesse hebben om in Zeeland te werken of wonen.

De ervaringen met deze zorgcampagne en het format van het magazine kunnen gebruikt worden voor het aantrekken van talent voor andere sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is.

Aan het magazine werkten mee: CZ Zorgkantoor, Viazorg, Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo), Allevo, NucleusZorg, Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Ter Weel, SVRZ, Emergis, ziekenhuizen Adrz en ZorgSaam, Provincie Zeeland en het Expatcenter Zeeland.

De zorgcampagne is mogelijk gemaakt door een bijdrage van CZ Zorgkantoor, Viazorg, de Provincie en het ministerie van VWS en LNV (uit de Regio Deal).

Werkzoekenden die overwegen in Zeeland te komen wonen kunnen het magazine aanvragen via https://www.zeelandlandinzee.nl.

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl