Persbericht

Ook in 2018 krijgen landbouwers de mogelijkheid om onder begeleiding over de Zeelandbrug te rijden. Dat heeft Provincie Zeeland besloten na overleg met vertegenwoordigers van de landbouwsector. Uit evaluatie van de vorig jaar gehouden pilot bleek dat de gekozen opzet niet helemaal voldeed aan de behoeften van landbouwers. Met name het beperkte aantal vaste tijden uit de konvooiregeling bleken een struikelblok. Daarom krijgt de regeling in 2018 een vervolg, maar wel in een andere opzet. Landbouwers kunnen voortaan op elke werkdag meerijden met een konvooi. Ook bieden we zowel in de ochtend als in de avond een konvooi aan, zodat landbouwers en loonwerkers na de avondspits weer terug kunnen naar huis.

Meer flexibiliteit voor landbouwers

In 2017 was er alleen op dinsdag, woensdag en donderdag een konvooimogelijkheid. We bieden in 2018 iedere werkdag van de week een konvooi aan; zowel van noord naar zuid als van zuid naar noord. Dat geeft meer flexibiliteit voor deelnemers. Nieuw is ook het avondkonvooi: hiermee kunnen landbouwers na een dag werken ’s avonds weer naar huis rijden. Om het overige verkeer zo min mogelijk te hinderen, rijden de konvooien buiten de ochtend- en avondspits. Het ochtendkonvooi vertrekt eerder dan vorig jaar; op verzoek van vertegenwoordigers van de sector.  

De nieuwe regeling gaat in op 12 maart 2018. Vanaf dat moment kan een rit worden aangevraagd:

  • maandag t/m vrijdag is er begeleiding van Colijnsplaat naar Zierikzee om 05.45 en 20.45 uur.
  • maandag t/m vrijdag is er begeleiding van Zierikzee naar Colijnsplaat om 06.17 en 21.17 uur.

Gedeputeerde Harry van der Maas is blij met deze oplossing: “de agrarische sector is van oudsher belangrijk voor Zeeland. Agrarische bedrijven en loonwerkers die aan weerszijden van de Oosterschelde hun werk hebben, moeten met regelmaat de Zeelandbrug over. We willen hen een vlotte en veilige route van noord naar zuid aanbieden, die ook de veiligheid en snelle doorstroming voor andere weggebruikers garandeert. Dat doen we met deze duidelijke regeling. Ik verwacht dat hiermee meer landbouwers gebruik maken van het konvooi.”

Spelregels 

Voor het konvooi rijden over de Zeelandbrug gelden de volgende spelregels:

  • Er is eenmalig per bedrijf een ontheffing nodig.
  • Landbouwverkeer moet zich vooraf aanmelden
  • Voertuig mag maximaal 3 meter breed zijn
  • Een rit dient de dag van tevoren vóór 13:00 uur aangevraagd te zijn.
  • Buitenom de konvooien is het niet toegestaan om over de Zeelandbrug te rijden met een landbouwvoertuig

Eerdere ervaringen

In 2017 kregen landbouwers voor het eerst de mogelijkheid om onder begeleiding van Noord-Beveland naar Schouwen-Duiveland rijden. Deze pilot is eind vorig jaar geëvalueerd. Daarbij is onder meer gekeken naar het aantal gebruikers, de verkeersveiligheid tijdens het transport en de gemaakte kosten. Ook is een enquête gehouden onder vertegenwoordigers van de landbouwsector. Hieruit bleek dat de behoefte aan ritten over de Zeelandbrug groot was, maar dat de vaste tijden uit de oude konvooiregeling niet goed aansloten bij de wensen van landbouwers. Daardoor viel het aantal voertuigen dat gebruik maakte van de konvooiregeling tegen. Ook bleek dat sommige landbouwers nog steeds illegaal over de Zeelandbrug en de Oosterscheldekering reden. Een onwenselijke en onveilige situatie; vanwege de grote snelheidsverschillen met het overige verkeer.

De gebruikerservaringen van de landbouwbedrijven die meereden met het konvooi zijn overigens positief: de begeleide transporten dragen volgens de landbouwers bij aan de verkeersveiligheid op de Zeelandburg.

Contact

Afdeling Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl