Persbericht

Provincie Zeeland investeert in de verkeersveiligheid. Van 12 november tot en met 3 december 2018 worden de parallelwegen langs de N253 voorzien van een verharde berm. Tussen Draaibrug en Oostburg komt ruim acht kilometer grasbetontegels te liggen.

Op veel plaatsen langs Nederlandse N-wegen rijd je na een stuurfout een onverharde berm in. Zeker als het drassig is, kun je dan lastig corrigeren. Als er een strook grasbetontegels in de berm ligt, wordt het een stuk veiliger. Langs steeds meer Zeeuwse wegen komt er zo'n verharde berm komt; bijvoorbeeld ook langs de N256 (Deltaweg).  

Parallelwegen om beurten afgesloten

Uiteraard proberen we overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Toch valt enige hinder voor weggebruikers niet te voorkomen. De aannemer werkt steeds aan een kant van de parallelweg. Het verkeer wordt omgeleid via omliggende wegen en de parallelweg aan de andere zijde. Ga goed voorbereid op pad; dat scheelt ergernis. En let de komende weken goed op de gele borden met omleidingsroutes!

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl