Nieuws

Van 16 tot en met 20 september 2019 wordt er gewerkt aan de N673 Zanddijk-Molendijk in Yerseke. Om de verkeersveiligheid te verbeteren gaat deze weg van een 80- naar een 60-kilometerzone. Op een deel van de weg geldt momenteel al een 60 km-regime. De maatregelen worden nu uitgebreid naar de hele weg.

60 km/uur-zone

Om de weg als 60 km/uur-zone in te richten, worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Er komt een verkeersplateau bij de Olzendedijk, het kruispunt met de Molendijkseweg wordt aangepast en de oversteek voor fietsers bij de Grintweg wordt verbeterd. Tegelijkertijd worden ook onderhoudswerkzaamheden aan de weg uitgevoerd.

Omleiding

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken vinden de werkzaamheden in vier avonden en nachten plaats. De N673 is vanaf 16 tot en met 20 september tussen 19.00 en 06.00 uur afgesloten vanaf de rotonde Nishoek tot aan de bebouwde kom van Yerseke. Het verkeer wordt omgeleid via de Postbrug, de Kanaalweg en de Oude Rijksweg. Overdag is de weg open voor het verkeer. De parallelweg en het fietspad blijven beschikbaar voor het lokale verkeer, voor hulpdiensten en voor fietsers.

Tijdelijke maatregel

We verwachten dat de verkeersveiligheid op de route naar Yerseke verbetert als de snelheid omlaag gaat. Het gaat echter wel om een tijdelijke maatregel. Provincie en gemeente Reimerswaal willen immers niet alleen de Zanddijk-Molendijk veiliger maken, maar ook zorgen voor een betere bereikbaarheid van Yerseke en de nabijgelegen bedrijventerreinen. Naast het 60 km-regime blijven Provincie en gemeente prioriteit geven aan een totaaloplossing voor de ontsluiting van Yerseke. We verwachten dat het college dit najaar een besluit neemt over een mogelijk tracé. Lees meer over de aanpak voor verkeersproblemen op de Zanddijk.  

Werkzaamheden Kapelle en Yerseke

Naast de werkzaamheden aan de Zanddijk-Molendijk worden ook andere wegen rondom Yerseke en Kapelle aangepakt. Zo brengt Rijkswaterstaat een nieuwe slijtlaag aan op de Postbrug. Waterschap Scheldestromen legt een nieuw fietspad aan langs het kanaal en richt de Kanaalweg in als een 80-km weg. De gemeente Reimerswaal neemt de Steeweg onder handen, terwijl de herinrichting van de Havendijk nog steeds in volle gang is. Om de overlast voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken, hebben de wegbeheerders een gezamenlijke planning gemaakt. Bekijk hier alle werkzaamheden.