Negatief zwemadvies bij Strand Groede ingetrokken

21 augustus 2023
|
Nieuws
zwemzone Breskens-Nieuwesluis Badstrand

Tijdens een reguliere zwemwaterbemonstering trof Rijkswaterstaat vorige week verhoogde hoeveelheden E-Coli en Intestinale Enterococcen (IE) aan bij Breskens Nieuwesluis Badstrand (Strand Groede). Uit voorzorg gold daarom afgelopen weekend een negatief zwemadvies door verminderde waterkwaliteit voor het strand bij Groede (Breskens Nieuwesluis Badstrand). Vandaag werd duidelijk dat de waarden goed zijn en dat het negatieve zwemadvies is opgeheven.

Vrijdag 18 augustus 2023 heeft Rijkswaterstaat een nieuw monster genomen om te constateren of het gaat om een incident. Uit het onderzoek blijkt dat de zwemkwaliteit inmiddels weer goed is. Daarom is het negatief zwemadvies ingetrokken. Bacteriën als E-Coli en IE overleven maar kort in zout water. Toch werd uit voorzorg met name mensen met een slechte gezondheid gevraagd op te passen met zwemmen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak.

Meer informatie

Heeft u vragen over de zwemkwaliteit? Op https://www.zwemwater.nl/ vindt u alle aangewezen zwemlocaties in Zeeland. Op deze website leest u ook of er ergens een waarschuwing of een zwemverbod is. Op locaties die niet zijn aangewezen, vinden geen controles plaats. Bij een officiële zwemplaats weet u zeker dat het er schoon en veilig is. We adviseren u dan ook om altijd op een officiële zwemlocatie te gaan zwemmen. Let op: zwemmen in oppervlaktewater is altijd op eigen risico.