Nieuws

In Zeeland is het uitstekend wonen, werken, studeren, ondernemen en recreëren.  Maar buiten Zeeland weet lang niet iedereen dat. Zo staat Zeeland bijvoorbeeld voor grote uitdagingen als het gaat om het vinden van geschikt personeel. Daarvoor moet het imago van Zeeland worden bijgesteld, in een gezamenlijke aanpak met alle betrokken partijen. Een nieuwe organisatie voor de marketing van Zeeland is hiervoor in de maak.

Verder staan we in Zeeland voor de opgave om de toeristische marketing toekomstbestendig te organiseren.  

Ook het aantrekken van studenten en ondernemers, samen met de daarvoor actieve organisaties, kan leiden tot meer synergie in de marketing van Zeeland. Door al deze disciplines meer in samenhang én samenwerking op te pakken, kunnen we een sterker en daarmee beter beeld van Zeeland schetsen.

De kunst is om dit alles zodanig te organiseren, dat efficiëntie en effectiviteit in marketing gerealiseerd wordt voor alle partijen. Daarvoor is een goede digitale strategie en infrastructuur een randvoorwaarde. Hiermee kunnen allerlei organisaties goede en persoonlijke communicatie met hun doelgroep hebben, van toerist, inwoner, investeerder, werkende tot aan student etc. Bedoeling is om per 1 januari 2021 deze krachtige marketingorganisatie voor Zeeland operationeel te hebben.

Nieuwsbrief

Voor meer informatie of om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen kunt u zich abonneren op de nieuwsbrief via:

 www.zeelandlandinzee.nl.