Nieuwe rotonde N662/A58 Marie Curieweg officieel geopend

29 september 2022
|
Persbericht
De nieuwe rotonde bij de N662 afslag Ritthem

Op donderdag 29 september openden gedeputeerde Harry van der Maas en wethouder Coen Bertijn (gemeente Vlissingen) de nieuwe rotonde bij de N662/A58. Ze legden het laatste stuk van het 47 meter lange fietspad langs de rotonde.

Het leggen van dit stuk fietspad vormt het sluitstuk van het project aan de kruising Ritthemsestraat, A58 en MarieCurieweg. Door de aanleg van de rotonde en de herinrichting van de Ritthemsestraat is de kruising veiliger en kan het verkeer sneller doorstromen. De rotonde is al sinds 21 september opengesteld voor verkeer.

 

Gedeputeerde Harry van der Maas: 

“We zijn blij dat er nu eindelijk een logische en veilige ontsluiting is naar Ritthem en Oost-Souburg, de A58 en het bedrijventerrein Souburg 1. Een mooi voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak waarbij we naar de belangen van het gebied hebben gekeken, in goede samenwerking met Rijkswaterstaat, de gemeente Vlissingen en de omgeving.”

 

Het laatste stuk fietspad wordt geplaatst door wethouder Bertijn en gedeputeerde van der Maas. Ze dragen helmen en oranje veiligheidshesjes. Op de achtergrond de graafmachine die de plaat neerlegt.

Veilige route

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de nieuwe, vijftaks rotonde die de verkeersveiligheid en het doorstromen van het verkeer bevordert. De rotonde is veiliger dan de kruising was, onder andere doordat fietsers geen voorrang meer hebben op auto’s. De Ritthemsestraat is gerenoveerd en er zijn snelheidsremmende maatregelen toegepast. Een nieuw fietspad zorgt voor een veilige route voor schoolgaande fietsers. De werkzaamheden zijn in opdracht van de Provincie Zeeland uitgevoerd door aannemer KWS Infra B.V. Roosendaal.

Plastic Road

De Provincie Zeeland heeft als ambitie de CO2-uitstoot te verminderen bij infrastructurele projecten. Met de aanleg van de rotonde en de herinrichting van de Ritthemsestraat is hier rekening mee gehouden. Zo is er gebruik gemaakt van elektrisch materieel, zoals een elektrische asfaltmachine, een elektrische mobiele graafmachine en een wals. Daarnaast zijn grondstoffen hergebruikt voor de fundering van het asfalt en is een fietspad aangelegd van gerecycled plastic. Deze Plastic Road is het eerste circulaire fietspad in Zeeland. Het 47 meter lange fietspad bespaart 33% CO2 ten opzichte van een traditionele asfaltverharding. 

Dronebeeld van het leggen van het laatste stuk fietspad bij de rotonde.