Persbericht

Rijkswaterstaat, de gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland hebben gezamenlijk een oplossing bedacht voor de verkeerssituatie bij afrit 40 vanaf de A58 en de Ritthemsestraat (N662). Op de huidige kruising wordt volgend jaar een nieuwe rotonde aangelegd. Op donderdag 7 november 2019 is er een mogelijkheid om mee te denken over deze verkeersveilige oplossing tijdens een inloopbijeenkomst.

Vijfpoots rotonde

Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat de aansluiting van de A58 (afrit 40) op de Ritthemsestraat (N662) niet veilig genoeg is. De verschillende partijen hebben daarom gezamenlijk besloten om volgend jaar een zogenaamde vijfpoots rotonde aan te leggen. De rotonde is vanuit vijf richtingen te benaderen en zorgt straks voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Ook zorgt de aanleg van de nieuwe rotonde voor een goede bereikbaarheid van het nabijgelegen bedrijventerrein. Een belangrijk aandachtspunt is een veilige oversteek voor (brom)fietsers. Daarvoor worden momenteel metingen gedaan. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden in het najaar van 2020 starten. Omdat de snelheid op de Ritthemsestraat van 80 naar 60 km/uur is verlaagd, worden gelijktijdig de wegmarkeringen op deze weg aangepast.

Inloopmiddag en –avond

Op 7 november 2019 organiseren Rijkswaterstaat, de gemeente Vlissingen en de Provincie Zeeland een inloopbijeenkomst van 16.00 tot 21.00 uur. Op het steunpunt Ritthemsestraat 135 (Ritthem) krijgt iedereen die wil de mogelijkheid in gesprek te gaan en mee te denken over de aanleg van de nieuwe rotonde.

Kaart met locatie nieuwe rotonde op de N662

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl