Nieuwe verkeerslichten op de Deltaweg (N256)

19 oktober 2021
|
Verkeersinformatie
deltaweg_noord-zuid

De verkeerslichten op de Deltaweg (N256) zijn aan vervanging toe. Daarom worden de verkeerslichten op het kruispunt Deltaweg (N256) en Nieuwe Rijksweg/’s Heer Hendrikskinderendijk (N664) en op het kruispunt 1e Deltaweg (N256) en Noordlangeweg de komende periode vernieuwd. Hoewel we overlast proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.

Om de doorstroming van het verkeer op de Deltaweg te verbeteren hebben we in oktober 2020 het verkeerslicht op de kruising bij de Langeweg aangepast zodat deze in 2022 ‘slim’ kan worden gemaakt. De komende periode zijn de kruisingen bij Colijnsplaat en Goes aan de beurt. Het streven is dat de Deltaweg voor eind 2022 is voorzien van vier verkeerslichten die het verkeer slim regelen.

Werkzaamheden kruising Goes

Van dinsdag 2 november tot en met maandag 8 november 2021 worden de verkeerslichten vervangen op het kruispunt bij Goes (kruising Deltaweg – Nieuwe Rijksweg/’s-Heer Hendrikskinderendijk).

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om via de kruising van Goes naar ’s-Heer Hendrikskinderen te rijden en andersom. Ook is het niet mogelijk om vanaf Goes (het Tiendenplein) af te slaan naar de A256/A58. 

Het blijft mogelijk om vanaf de A256/A58 af te slaan richting Goes (het Tiendenplein). Ook blijft het mogelijk om vanaf Goes (het Tiendenplein) af te slaan naar de N256 richting Zierikzee. 

Omleidingen staan aangegeven via de borden en er worden verkeersregelaars ingezet. Bekijk de werkzaamheden via: https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=85229. De aannemer werkt overdag, ’s nachts en in het weekend door om hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Werkzaamheden kruising richting Colijnsplaat/Kats

Van dinsdag 9 november tot en met vrijdag 12 november 2021 worden de verkeerslichten op de Kruising richting Colijnsplaat/Kats (Deltaweg – Noordlangeweg) vervangen. Ook hier wordt het verkeer langs de werkzaamheden geleid door verkeersregelaars via één rijstrook. Bekijk de werkzaamheden via: https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=85238

Slimme software

Een slim verkeerslicht wordt ook wel een iVRI genoemd. De nieuwe verkeerslichten krijgen in de toekomst slimme software. De verkeerslichten weten dan welke auto’s, fietsers en bussen op hen afkomen. Hierdoor stemmen de verkeerslichten de verkeersstromen beter op elkaar af. En kunnen ze sneller inspelen op de verkeerssituatie. Daarnaast draagt dit bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot door het wegverkeer.