Nieuws

Op deze pagina vindt u de laatste nieuwsberichten van Provincie Zeeland. U kunt ook eerder verschenen nieuwsberichten terugzoeken door te filteren op de gewenste periode.

Ingang Provinciehuis
Filter resultaat Filters sluiten

Filter resultaat

14 resultaten gevonden

18 november 2022 | Persbericht Vijf projecten ontvangen subsidie uit achtste ronde Zeeland in Stroomversnelling-regeling

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat reikte een symbolische cheque uit aan samenwerkingsverbanden.

Lees meer over 18 november 2022 Vijf projecten ontvangen subsidie uit achtste ronde Zeeland in Stroomversnelling-regeling
Een groepsfoto van subsidieontvangers van Zeeland in Stroomversnelling-subsidie. Vier mensen staan bovenop de trap. Een zestal staan onderaan de trap en houden een foambord vast met daarop 'Zeeland in Stroomversnelling €442.390 voor innovatie'.

17 november 2022 | Nieuws Tolvrije Westerscheldetunnel weer een stap dichterbij

Provincie Zeeland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan samen aan de slag met het tolvrij maken van de

Lees meer over 17 november 2022 Tolvrije Westerscheldetunnel weer een stap dichterbij
minister Harbers en gedeputeerde van der Maas

16 november 2022 | Persbericht Transities in de deltaregio: professionals komen samen bij het VN Delta & Havencongres North Sea Port

Op 16 november vond het VN Delta en Havencongres North Sea Port plaats.

Lees meer over 16 november 2022 Transities in de deltaregio: professionals komen samen bij het VN Delta & Havencongres North Sea Port
Het Scheldetheater gevuld met bezoekers van het Havencongres

15 november 2022 | Persbericht Subsidieregeling voor innovaties in de landbouwsector gesloten: groot aantal aanvragen

Er zijn zoveel aanvragen gedaan, dat er door de Provincie Zeeland wordt gezocht naar extra financiële middelen.

Lees meer over 15 november 2022 Subsidieregeling voor innovaties in de landbouwsector gesloten: groot aantal aanvragen
Water op landbouw

14 november 2022 | Persbericht Rijk stelt middelen beschikbaar voor Zeeuwse bereikbaarheids- en ruimtelijke projecten

Hier werd onder andere gesproken over bereikbaarheid van nieuwe woningbouwlocaties en de uitvoering van de Regionale

Lees meer over 14 november 2022 Rijk stelt middelen beschikbaar voor Zeeuwse bereikbaarheids- en ruimtelijke projecten
Overhandiging Regionale Mobiliteitsstrategie Zeeland door gedeputeerde Harry van der Maas aan minister Hugo de Jonge, staatssecretaris Vivianne Heijnen en minister Mark Harbers

11 november 2022 | Nieuws Hoorzitting op 29 november 2022

Op 29 november 2022 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het

Lees meer over 11 november 2022 Hoorzitting op 29 november 2022
Voorzittershamer op tafel

11 november 2022 | Persbericht Boeren brengen zoutgehalte van Zeeuws water in kaart

Zo’n veertig agrariërs gaan binnenkort aan de slag om het zoutgehalte van sloten rondom hun erf in kaart te brengen.

Lees meer over 11 november 2022 Boeren brengen zoutgehalte van Zeeuws water in kaart
Een kaart waarop meetgegevens staan van het meten van zout in de bodem.

10 november 2022 | Persbericht Eindrapport Beleving Omgevingskwaliteit Kanaalzone vraagt om aanvullende maatregelen

Het onderzoek naar de beleving van de omgevingskwaliteit in de Kanaalzone is afgerond.

Lees meer over 10 november 2022 Eindrapport Beleving Omgevingskwaliteit Kanaalzone vraagt om aanvullende maatregelen
Kanaalzone

10 november 2022 | Persbericht Ontwerp voor veilige en vlotte verbinding A58-Yerseke gereed

Het definitieve ontwerp voor project Zanddijk is vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Lees meer over 10 november 2022 Ontwerp voor veilige en vlotte verbinding A58-Yerseke gereed
Verkeer op de A58 en de Zanddijk

8 november 2022 | Persbericht Op naar Den Haag! - Propositie voor nieuwe Regio Deal

Op 8 november zetten vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, ondernemers en (culturele)

Lees meer over 8 november 2022 Op naar Den Haag! - Propositie voor nieuwe Regio Deal
Van links naar rechts: Erik van Merrienboer, Els Piqueur, Anita Pijpelink, Dick ten Voorde, Geert van Maanen, Jo-Annes de Bat, Geoffrey Sips en Gerben Dijksterhuis.

7 november 2022 | Persbericht Jongeren debatteren over actuele thema's tijdens Provinciaal Jeugddebat

Op 9 november 2022 organiseert De Nationale Jeugd Raad (NJR) samen met de Provincie Zeeland het Provinciaal Jeugddebat.

Lees meer over 7 november 2022 Jongeren debatteren over actuele thema's tijdens Provinciaal Jeugddebat
Provinciaal Jeugddebat

4 november 2022 | Nieuws Ontmoetingsbus wordt ‘Buurtbus Flex’ en rijdt nog door tot voorjaarsvakantie

Buurtbus Flex is de nieuwe naam van de Ontmoetingsbus Reimerswaal, een pilot in de gemeente Reimerswaal waarin wordt

Lees meer over 4 november 2022 Ontmoetingsbus wordt ‘Buurtbus Flex’ en rijdt nog door tot voorjaarsvakantie
Buurtbus met zwaaiende chauffeur