Nieuws

Bestuurlijk Platform Visserij heeft afgelopen maandag 21 december 2020 een brandbrief over de Brexit-deal gestuurd aan minister Carola Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Het is een oproep om niet in te stemmen met een deal die desastreuze gevolgen heeft voor de visserijsector in Nederland. Namens Jo-Annes de Bat, de voorzitter van het platform en gedeputeerde van Provincie Zeeland, vragen wij brede aandacht hiervoor. De toekomst van totale visserijgemeenschappen staat onder druk.

Uit de brief: "Met grote bezorgdheid nemen wij kennis van de onderhandelingen over de Brexit. Plotseling lijkt het snel te gaan. Waar voor werd gevreesd, dreigt te gebeuren. Het onderdeel ‘visserij’ lijkt sluitstuk van de onderhandelingen te worden. Dat is voor de vissers, visverwerking, de aanverwante keten en als resultante de visserijgemeenschappen in onze gemeenten en provincies, desastreus."