Persbericht

Op woensdag 26 mei 2021 is tijdens het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving het plan van aanpak van het NOVI gebied North Sea Port District bestuurlijk met de betrokken departementen vastgesteld. Daarmee is het gebied definitief aangewezen als één van de 8 NOVI-gebieden en gaan partijen een langjarig partnerschap aan op belangrijke fysieke opgaven in dit gebied. 

In de acht NOVI gebieden komen grote nationale opgaven zoals: energietransitie, duurzame economie en ruimte bij elkaar. Het Rijk en de regionale overheden gaan in de komende jaren gebiedsgericht de samenwerking versterken en de uitvoering versnellen. Uniek aan het NOVI gebied North Sea Port District is dat dit het enige grensoverschrijdende NOVI-gebied is. Centraal in het gebied ligt North Sea Port, een haven van Europees niveau met 12,5 miljard toegevoegde waarde en 100.000 werknemers.

In het North Sea Port District hebben de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de drie Oost-Vlaamse gemeenten Gent, Evergem en Zelzate en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen de krachten gebundeld om aan de slag te gaan met de vele grensoverschrijdende kansen in het havengebied.

Zeeuws Gedeputeerde Dick van der Velde: ‘Wij zijn er heel blij mee dat het Rijk het North Sea Port District heeft uitgeroepen tot NOVI gebied. Dit draagt sterk bij aan de grensoverschrijdende samenwerking met onze zuiderburen in Vlaanderen.
Samen gaan we de komende jaren de internationale concurrentiekracht en duurzame groei van het industrieel havencomplex verder uitbouwen. We gaan samen nog intensiever aan de slag om de energietransitie en de omslag naar een meer circulaire economie te versnellen. Daarnaast werken we aan meer duurzame mobiliteit in Zeeland en ontwikkelen we samen met de Vlamingen een goede aanpak voor klimaatadaptatie. We versterken hiermee ook de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Zeeland en Vlaanderen. Er zit ontzettend veel potentie in het North Sea Port District en daar kunnen we nu in samenwerking met het Rijk en Vlaanderen nóg meer uithalen’.

Vlaams Gedeputeerde Kurt Moens: ‘We zijn heel aangenaam verrast dat het Nederlandse Rijk het NOVI-instrument toepast op een grensoverschrijdend gebied. Mij lijkt dit een redelijk uniek gegeven dat zeker als goed voorbeeld kan dienen voor de toepassing van andere nationale instrumenten in de toekomst. De hoop is dat via dit NOVI-gebied ook de grensoverschrijdende samenwerking tussen de Vlaamse en Nederlandse overheid een concrete impuls krijgt. In het District wordt namelijk duidelijk wat de meerwaarde is van grensoverschrijdende samenwerking. Wij kijken alvast uit naar een heel nauwe samenwerking in dit boeiende gebied.’

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl