Nieuws

De renovatie van de Stationsbrug in Middelburg is voorlopig uitgesteld. Om ervoor te zorgen dat de Stationsbrug blijft functioneren (open en dicht kan), worden er de komende maand enkele werkzaamheden uitgevoerd.

Wat gaat er gebeuren?

  • Er worden drie trekstangen vervangen. Die zijn nodig om de brug te laten draaien.
  • Duikers inspecteren de middenpijler van de brug, zowel boven als onder water.
  • Er vindt nader onderzoek plaats naar een mogelijk alternatieve reinigingsmethode. In verband hiermee wordt nogmaals getest op de aanwezigheid van zware metalen.

De werkzaamheden vinden plaats op de volgende dagen:

  • dinsdag 20 november van 08.00 uur tot uiterlijk woensdag 21 november 2018 08.00 uur
  • dinsdag 4 december van 08.00 uur tot uiterlijk woensdag 5 december 2018 08.00 uur
  • dinsdag 11 december van 08.00 uur tot uiterlijk woensdag 12 december 08.00 uur

Om de werkzaamheden aan de Stationsbrug veilig te kunnen uitvoeren, wordt aan één kant van de brug het voetpad afgesloten. Verder blijft de Stationsbrug toegankelijk voor voetgangers, (brom)fietsers, lijnbussen en hulpdiensten.  

Voor de beroeps- en recreatievaart is het niet mogelijk om de Stationsbrug te passeren, omdat de brug tijdens de werkzaamheden niet geopend kan worden. Lees ook het eerdere bericht aan de scheepvaart.