Persbericht

De Provincie Zeeland investeert 200.000 euro om MKB-ers, startups en grootbedrijven te ondersteunen in productinnovatie in de biobased en circulaire economie. Zo kunnen kansen die de duurzame economie biedt in Zeeland verzilverd worden.

De subsidie is bedoeld voor Innovatievouchers aan MKB-ers en om grootbedrijven te koppelen aan MKB-ers en startups binnen het programma BioVoice. Via 'Innovatiecontracten' worden vragende en aanbiedende partijen aan elkaar gekoppeld om zo toegang te krijgen tot innovatievouchers en coaching van regionale partners zoals Impuls Zeeland en Dockwize. Hiermee wordt ook het regionale ‘ecosysteem’ versterkt. Naast Zeeland doet ook Noord-Brabant mee aan het programma.

Innovatiecontracten

Met het BioVoice programma wordt de dienstverlening aan grotere bedrijven verder door ontwikkeld. Zij worden gekoppeld aan MKB-ers en startups om daadwerkelijk te komen tot innovatiecontracten. Het innovatiecontract biedt financiering, toegang tot (internationale) markten. kennis en partners, hulpbronnen en onderzoeksfaciliteiten, business (klandizie) en schaalvergroting.

In de Challenge Weeks van het BioVoice programma worden ideeën en oplossingen van kleinere bedrijven gekoppeld aan vraagstukken van (Zeeuwse) grootbedrijven. Dit concept bleek eerder succesvol. Zo verwierven in 2019 13 van de 19 deelnemers die aan de challenge weeks begonnen, een innovatiecontract. Dit innovatiecontract geeft toegang tot onder andere financiering via vouchers. Deze worden besteed bij kennis- en applicatiecentra in de regio, bijvoorbeeld om te testen. En het opent deuren naar potentiele klanten en schaalvergroting.

Ontwikkelingstraject

Wat BioVoice bijzonder maakt, is dat het toekennen van de innovatiecontracten niet het einde van het traject betekent. In andere business challenge programma’s is het maken van matches het eindstation. Bij BioVoice begint dan pas het echte werk: het ontwikkelingstraject. Het innovatiecontract is de toegang tot een uitgebreid systeem aan ondersteuning.

Zeeuwse bedrijven

In Zeeland zijn verschillende bedrijven op dit gebied actief. Zo zoekt DOW Terneuzen een ecologisch alternatief voor het gebruik van chloorbleekloog ter voorkoming van aangroei van mosselen en oesters in het koelwatersysteem. Cargill Sas van Gent is op zoek naar nieuwe verpakkingsconcepten die het gebruik van biologisch afbreekbare voedselverpakkingen gaan boosten. En LambWeston zoekt een oplossing om grijsverkleuring van aardappelproducten op een milieuvriendelijke manier tegen te gaan. 

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl