Ondertekening Green Deal Eiwitrijke Gewassen

15 juli 2022
|
Nieuws
Stuk landbouwgrond, met aan de linkerkant gras en aan de rechterkant klei

Op donderdag 14 juli 2022 hebben 56 organisaties, waaronder de Provincie Zeeland, hun handtekening gezet onder de nationale Green Deal Eiwitrijke Gewassen. Het doel van de Green Deal is opschaling van de teelt, verwerking en consumptie van Nederlandse eiwitrijke gewassen. Het maakt de teelt economisch weer aantrekkelijk voor boeren, verhoogt de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten en leidt tot meer duurzame landbouw.

De deal is onderdeel van de in 2020 gelanceerde Nationale Eiwitstrategie, erop gericht om de zelfvoorzieningsgraad van eiwitten te vergroten. Minister Staghouwer van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zette zijn handtekening onder de Deal en is enthousiast: ‘Met deze Green Deal zetten we de schouders onder een grote uitdaging. Het is nu van belang dat we onze handtekeningen omzetten in daden. Samen met alle partijen kunnen we een risicovolle teelt omzetten in een goed verdienmodel en nuttig gewas voor bodem en biodiversiteit.’

Bean Deal

Aan de deal is een brede stakeholdersconsultatie voorafgegaan. Het leidde tot focus op vlinderbloemige gewassen voor humane voedseltoepassingen. Denk aan bonen zoals veldbonen, lupine, soja, kikkererwten, in pure of bewerkte vorm toepasbaar in allerhande levensmiddelen waar grote vraag naar is.
Zeeland is van oudsher een echte “bonenprovincie”. Deze Green Deal sluit daarom heel goed aan bij de ambities die de provincie heeft op het gebied van de eiwittransitie. De ‘Bean Deal’, de naam die de deal heeft gekregen, bevat 43 inspanningen van partijen over de hele keten, van boeren tot cateraars en van veredelaars tot onderwijsprogramma’s.

De Provincie Zeeland vindt het erg belangrijk dat deze Green Deal tot stand is gekomen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat: “Eiwitgewassen spelen een belangrijke rol in het verdienmodel van de Zeeuwse boer. De teelt van eiwitgewassen is aantrekkelijk: de gewassen hebben een positief effect op de bodem en de biodiversiteit en zijn goede stikstofbinders. De hele keten is in onze provincie aanwezig, van teelt en veredeling tot verwerking tot eindproducten. Om de eiwittransitie te realiseren moeten we fors investeren in het productievermogen en de verdere verwerking. De sector staat klaar om deze uitdaging op te pakken. Deze Green Deal helpt daarbij.”

Ketenoptimalisatie

Aan de deal doen ook veredelaars mee zoals KeyGene en Limagrain. Samen met onderzoeks- en onderwijsinstellingen zoals het Louis Bolk Instituut, Wageningen University & Research, HAS hogeschool en Aeres wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe rassen die op Nederlandse bodem beter gedijen. Ook wordt gekeken naar het leveren van producten die goed aansluiten bij de wensen van verwerkers en consumenten. De realisatie van verwerkende infrastructuur vraagt om lange termijn inzet; teelt, verwerking en consumptie liggen idealiter zo dicht mogelijk bij elkaar. Deze deal is gestart voor de komende tien jaar met de intentie daarna te vervolgen. 

Zeeuwse bedrijven

Bij de deal zijn heel wat Zeeuwse bedrijven betrokken. De partners uit het POP-3 project Zeeland Bonenland zijn aangesloten bij de deal. Daarnaast zijn een aantal deelnemers van het Zeeuwse Proteïne Cluster, de Protein Delta, ondertekenaar van de Green Deal, waaronder de ZLTO, CZAV, Meatless, Limagrain en MFH Pulses.

Meer informatie

Alle logo's bij elkaar die de Green Deal hebben ondertekend.