Persbericht

KPMG heeft haar onderzoek naar mogelijk misbruik van provinciale gelden bij de PVV-Statenfractie in Zeeland afgerond. In haar rapport constateert KPMG dat de PVV op een aantal punten tegen de provinciale regels heeft gehandeld. Commissaris van de Koning Han Polman, opdrachtgever van het onderzoek, stelt in zijn brief aan de Staten dat hij 'verwacht dat de betrokkenen van de PVV naar aanleiding van het rapport hun conclusies trekken, maatregelen treffen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen'.

Aanleiding voor Polman om een onderzoek te gelasten was het zogeheten ‘Manifest van Wantrouwen tegen Peter van Dijk’ van 17 april. Peter van Dijk was tot de Statenverkiezingen van 20 maart fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten. Het manifest werd ondertekend door verschillende vertegenwoordigers van de PVV die actief zijn in gemeenteraden en Provinciale Staten. Daarnaast kwamen er in de dagen na 17 april via lokale en landelijke media artikelen en geluidsopnamen naar buiten met signalen van mogelijke onregelmatigheden.

Het onderzoek van KPMG heeft zich gericht op díe zaken die onder de verantwoordelijkheid van de Provincie vallen. Dan gaat het met name om de wijze waarop de PVV-Statenfractie de fractievergoedingen heeft aangewend en de declaraties van individuele PVV-Statenleden. Persoonlijke aantijgingen zijn beschouwd als interne fractie-aangelegenheden en vielen buiten de scope van het onderzoek.

De belangrijkste bevindingen van KPMG op een rij:

  1. In de administratie over het kalenderjaar 2018 is een factuur van € 816,75 aangetroffen waarbij de factuuromschrijving door de leverancier op verzoek van en/of met medeweten van de heren Van Dijk en Bosch is aangepast om deze uitgaven ten onrechte ten laste van het fractiebudget te kunnen brengen.
  2. In geluidsfragmenten komt de wijze van het financieren van partijactiviteiten door middel van een zogenoemde U-bochtconstructie met gebruikmaking van een vrijwilligersvergoeding tot uiting. De vrijwilligersvergoeding wordt bekostigd uit Provinciale middelen.
  3. Uit interviews en geluidsfragmenten komt tot uiting dat de werkzaamheden van verschillende PVV-fractiemedewerkers niet alleen het provinciaal belang diende en derhalve ten onrechte ten laste van het fractiebudget zijn gebracht.
  4. KPMG stelt dat een en ander buiten het gezichtsveld en controlebereik van de Provincie en de externe accountant is verricht en dat door de administratie van de Provincie een nauwkeurige controle wordt uitgevoerd.

Uit het onderzoek – dat vóór publicatie in conceptvorm is ingezien én becommentarieerd door de directbetrokkenen – komt een beeld naar voren van oneigenlijke inzet van publieke middelen. In zijn brief stelt cvdK Polman dat ‘het van belang is dat de betrokkenen van de PVV naar aanleiding van het rapport hun conclusies trekken, maatregelen treffen en daarmee hun verantwoordelijkheid nemen. Voorts ga ik graag met de Commissie Integriteit en Provinciale Staten in gesprek over de mogelijke conclusies die wij uit de bevindingen willen trekken. Mede afhankelijk van de nadere maatregelen van de vertegenwoordigers van de PVV en de uitkomsten van de gesprekken met de Provinciale Staten over integriteit van handelen, zal eventueel een voorstel voor een besluit tot terugvordering aan Provinciale Staten worden voorgelegd.’

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl