Begroting 2022

11 november 2021
|
Publicatie

In deze begroting geven wij voor 2022 inzicht in de beleidsvoornemens en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Tevens geven we inzicht in het financiële meerjarenperspectief.

Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein