Economisch uitvoeringsprogramma 2022-2027

19 november 2021
|
Publicatie

Dit Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 omschrijft de activiteiten voor de komende zes jaar van Provincie Zeeland van het programma Regionale Economie. Dit op basis van het brede
provinciale beleidskader: de Zeeuwse Omgevingsvisie.

Persoon werkt in kas

Het College van Gedeputeerde Staten stelde 9 november 2021 het Economisch Uitvoeringsprogramma 2022-2027 vast. De afgelopen maanden hebben we met veel verschillende partijen gesproken en input opgehaald om te komen tot dit programma.

Zo sprak gedeputeerde Jo-Annes de Bat met verschillende ondernemers tijdens het webinar: Werken aan een duurzaam en innovatief Zeeland! Deze kunt u door middel van de volgende link terugkijken: 

Webinar Werken aan een duurzaam een innovatief Zeeland!

Het vervolg is uitvoering geven, samen met u! Want het uitgangspunt is: Samen werken aan de Zeeuwse economie.

Wilt u samen met ons het verschil maken of heeft u vragen over het Economisch Uitvoeringsprogramma? Neem contact met ons op.
provincie@zeeland.nl