Podcast PZEM verkoop Wholesale

13 december 2022
|
Podcast

In deze podcast praten gedeputeerde Dick van der Velde en algemeen directeur van PZEM Frank Verhagen over de voorgenomen verkoop van de commerciële activiteiten van PZEM en wat dat betekent voor de aandeelhouders.

Luchtfoto van het kantoor van PZEM in Middelburg

PZEM  is van plan haar commerciële activiteiten, ook wel Wholesale genoemd, te verkopen. Met die verkoop moeten de aandeelhouders, waaronder Provincie Zeeland, instemmen. De verkoop is onderdeel van de aandeelhouderstrategie om zo weinig mogelijk financiële risico’s te lopen.

Transcriptie podcast PZEM verkoop Wholesale
Toon transcriptie Verberg transcriptie

Marieke Kalverboer: Welkom bij deze podcast van de provincie Zeeland over PZEM en de voorgenomen verkoop van de Wholesale activiteiten en uiteraard ook de gevolgen daarvan voor de aandeelhouders. Mijn naam is Marieke Kalverboer naast mij hier aan tafel zitten Frank Verhagen algemeen directeur van PZEM en gedeputeerde Dick van der Velde namens de aandeelhouders, welkom heren. Frank ik begin met jou; volgens een aantal Kamerleden wordt steeds duidelijker dat de privatisering van energiebedrijven lang niet altijd in het voordeel is van de consument. De Tweede Kamer heeft onlangs aangedrongen op een onderzoek hoe het publieke belang beter kan worden beschermd en een aantal partijen in de Tweede Kamer dringt er daarom op aan om de Wholesale activiteiten niet  te verkopen. Heeft dat zin?

Frank Verhagen: Energiebedrijven opereren op een markt en die markt heeft te maken met hogere inkoopprijzen op dit moment, dat staat los van de vraag of sprake is van publiek of commercieel aandeelhouderschap. Wij leveren aan zakelijke eindverbruikers dus niet aan consumenten en daarbij heeft PZEM dus geen enkele invloed op de hoogte van de energieprijs en de rekeningen bij ons thuis.

Marieke Kalverboer: Dus dat staat niet ter discussie?

Frank Verhagen: Nee, dat staat niet ter discussie, dat is aan de politiek.

Marieke Kalverboer: Terug naar die voorgenomen verkoop van die Wholesale activiteiten. De provincie is één van de grootste aandeelhouders samen met onder andere de 13 Zeeuwse gemeenten. Welke rol spelen de aandeelhouders bij deze verkoop Dick?

Dick van der Velde: Het afstoten van bedrijfsonderdelen van PZEM is een volle bevoegdheid van de aandeelhouders evenals investeringen die gedaan worden boven de 20 miljoen. Dat is ook een bevoegdheid van de aandeelhouders dus zulke zaken komen ter sprake in de aandeelhoudersvergadering. En die staat 20 december gepland.

Marieke Kalverboer: Aandeelhouders moeten dus instemmen met de verkoop. Maar waarom is die verkoop eigenlijk nodig?

Frank Verhagen: De aandeelhoudersstrategie die is heel duidelijk, die zegt: het is een prachtig bedrijf maar het opereert in de commerciële markt met alle risico's van dien en daar zien wij ons als publieke aandeelhouder niet echt de logische aandeelhouder. Je hebt natuurlijk je bedrijfsstrategie en die is bij definitie gericht op continuïteit en voor continuïteit heb je investeringen nodig hè, te zijner tijd een nieuwe Sloecentrale bijvoorbeeld. Nou dat past natuurlijk helemaal niet bij het beleid van deze aandeelhouders. En dat betekent ook dat voor de bedrijfsstrategie het uiteindelijk, naast streven naar continuïteit, ook goed zou zijn om een andere aandeelhouder te hebben die beter aansluit bij dat profiel wat de markt eist. Dus ik denk dat het voor beide partijen een goede zaak zou zijn als deze transactie door zou gaan.

Marieke Kalverboer: Aan de andere kant: er wordt nu wel heel veel geld verdiend in de energiemarkt, zou je dan juist niet PZEM in publieke handen moeten houden, Dick?

Dick van der Velde: Dat zou je voor dit moment denken maar dat is wel redelijk opportunistisch want we hebben natuurlijk ook een verleden en het is niet altijd zo geweest dat onderdelen van PZEM altijd winst maakten. Kerncentrale maar ook de Sloecentrale hebben periodes gekend waar verlies aan de orde was. En als je zegt als gezamenlijke publieke aandeelhouders: wij willen dat risico wat een commercieel bedrijf met zich meebrengt tot een minimum beperken dan is deze verkoop natuurlijk gewoon een goed plan.

Marieke Kalverboer: Maar Frank profiteert PZEM dan ook niet van die hoge energieprijzen?

Frank Verhagen: Ja dat doen we wel. Een deel van de energie verkopen wij vooraf hè, dus die is tegen lagere prijs verkocht. Nou zullen er veel consumenten zijn en bedrijven die eigenlijk geen last hebben van deze hogere prijzen omdat ze hun contract hebben vastgezet. Daar heb je wel een vereiste in, is dat er ook een leveranciers zijn die natuurlijk aan de andere kant aan moet staan dus vandaar dat wij altijd de marktontwikkeling een beetje vertraagd volgen. Maar we hebben altijd een open positie over dat we noemen en deel dat nog niet in voorruit verkocht was en daar wordt nu gewoon goed geld verdiend waardoor per saldo we met hele mooie jaarcijfers zullen komen.

Marieke Kalverboer: Er is inmiddels een voorlopig koopcontract ondertekend potentiële koper is de EPH-groep uit  Tsjechië. Frank, wat kun jij vertellen over die partij?

Frank Verhagen: Groot energiebedrijf, tiende van Europa, meer dan 20.000 werknemers. Het is een groot bedrijf en sterk groeiend en waarom ik denk dat het een hele goede partij is voor onze Wholesale activiteiten is omdat ze nog niets hebben in Nederland dus ze zijn heel duidelijk op zoek.  Als je kijkt waar ze allemaal zitten in welke landen dan is het eigenlijk dat Nederland ontbreekt daarin. Nou ze zien dit dan ook als een hele mooie springplank om de Nederlandse markt te betreden en zijn ook bereidt waar we net over hebben gehad in tegenstelling tot de huidige aandeelhouders wel bereid om actief door te investeren. De eerste voorbeeld zien we daar al van dat ze bij onze Wholesale activiteit kopen op hetzelfde moment de andere helft van de Sloecentrale kopen. En dat betekent al dat je vanuit de Poeledaelesingel dus niet een halve centrale aan te sturen hebt maar al gelijk een hele centrale. En wij weten ook dat ze nog actief naar verdere uitbreidingsmogelijkheden aan het kijken zijn.

Marieke Kalverboer: Nu lees ik in de media ook wel berichten dat er twijfels zijn over de duurzaamheidsambities van EPH,  dat dat wellicht de energietransitie in de weg kan staan. Dick hoe zit dat?

Dick van der Velde: Ik weet zeker dat EPH een duurzaamheidsstrategie heeft en die hebben ze ook inmiddels wat beter geduid op aangeven van de discussie die er terecht ook is. Daarnaast moeten we ook gewoon in het oog houden dat wij aan PZEM ook geen voorwaarden gesteld hebben in dit kader in de aandeelhoudersstrategie. En alles met betrekking tot dit onderwerp daar is natuurlijk ook gewoon Nationale regelgeving voor waarover bedrijven zich aan te houden hebben.

Marieke Kalverboer: Nog even verder bordurend op duurzaamheid; er wordt ook wel gezegd dat de Sloecentrale wellicht omgebouwd zou kunnen worden naar een waterstofcentrale. Hoe reëel is zo scenario Frank?

Frank Verhagen: Groot Dat zou kunnen, de centrale moet daarvoor welk aangepast worden. Ik heb er geen ervaring mee maar het zou wel kunnen. Wat wel een vereiste is, is dat je enorme voorraad waterstof hebt en waterstof maak je met elektriciteit via elektrolyse. Dus die hoeveelheid waterstof is er nog niet. Komt die er wel dan wordt het op een gegeven moment een logische bedrijfseconomische keuze om dat te gaan doen dan. Maar tot dat moment heb je ofwel enorme hoeveelheid subsidie nodig van overheid die dat zou gaan stimuleren of een marktontwikkeling en veel meer elektriciteit om waterstof te gaan maken. Dus het zou kunnen maar normaal gesproken is dit gewoon een bedrijfseconomische afweging die door ons gemaakt zou worden en waarschijnlijk ook door de nieuwe aandeelhouder.

Marieke Kalverboer: Frank, hoeveel leeft de verkoop eigenlijk op?

Frank Verhagen: Opleveren is op zich moeilijk. Het staat voor meer in de boeken wat betekent dat je een boekverlies maakt.  Wat er wel gebeurt is dat er veel middelen vrij komen die nu vastgelegd zijn in de bedrijfsactiviteiten. Dus per saldo komt er een substantiële som binnen en wordt er gelijk het boekverlies gerealiseerd. Dat is vrij moeilijk te rijmen maar ja dat zo is dat wel en dat dat meerdere geld is bedoeld om dat te zijner tijd, daar hebben we bepaalde formule van afgesproken, om er dan laten terugvloeien naar de Zeeuwse aandeelhouders.

Marieke Kalverboer: Dus wat betekent die hele verkoop eigenlijk voor Zeeland?

Frank Verhagen: Als het bedrijf daar gaan we vanuit blijft in het Zeeuwse en gaat groeien en dat hoop ik natuurlijk van harte. Voor Zeeland betekent dat toch een risico, en weliswaar door een boekverlies dus, maar dat het risico verminderd wordt aansluitend daarbij de gewenste richting van de publieke aandeelhouder en we een som geld vrijmaken die te zijner tijd naar de Zeeuwse samenleving via en huidige aandeelhouders kan vloeien.

Marieke Kalverboer: En de aandeelhouders, blijven die ook dividend ontvangen?

Frank Verhagen: Ja, dat is wel heel duidelijk de bedoeling. En dat spreken we ook af maar het moet wel kunnen, er kunnen allerlei dingen fout gaan. Maar normaal gesproken gaan we er vanuit dat we dat op een nette manier terug laten vloeien naar de Zeeuws samenleving waar het ook vandaan komt.

Marieke Kalverboer: Dick, als aandeelhouders, extra dividend, denk je dat dat erin zit?

Dick van der Velde: Rekening houdend met de huidige markt en als alle parameters zo blijven zoals ze nu staan dan zien we dat de risico's met de verkoop verminderd worden waardoor laten we zeggen uitkering van dividend ineens dichterbij komt dan dat het was. En of dat dan gaat in de vorm van een van een eenmalig grote dividend of een substantiële stroom, daar zullen we het met Frank de komende tijd nog over moeten hebben. Maar de lichten staan beduidend beter op groen dan dat ze stonden.

Marieke Kalverboer: Nou bedankt voor deze toelichting, ik heb nog een laatste vraag voor Dick: is een herziening van de aandeelhouderstrategie wenselijk?

Dick van der Velde: Dat is een goeie vraag. Ik denk dat we één stap tegelijk moeten nemen. Het zou raar zijn als we nu tijdens het spel de regels zouden veranderen door nu de aandeelhoudersstrategie te wijzigen maar op het moment dat de koop plaats heeft gevonden of dat we een besluit hebben genomen dat de koop niet doorgaat, dat laat ik nog even in het midden, is het is goed om nog eens even te kijken naar die aandeelhoudersstrategie. In het geval we verkocht hebben zou het goed zijn om in dat kader te kijken van hoe gaan we met elkaar verder, waar liggen de speerpunten voor de komende jaren en als de koop niet doorgaat moeten we ook weer met elkaar verder en is het goed om nog eens even te kijken van in de huidige markt met alles wat of er te komen staat of het dan wijs is de huidige aandeelhoudersstrategie zo te laten bestaan of dat we die op onderdelen zouden moeten aanpassen.

Marieke Kalverboer: Goed, die aandeelhoudersvergadering is eind december, Frank: is er nog iets wat jij mee zou willen geven aan Provinciale Staten en aan de andere aandeelhouders die nu een besluit moeten gaan nemen?

Frank Verhagen: Nee, ik denk dat we vanuit onze kant iedereen goed hebben meegenomen in het proces. We hebben samen met de aandeelhouderscommissie, adviseur van de aandeelhouders, denk ik een heel zorgvuldig proces doorlopen. We geven invulling aan de aandeelhoudersstrategie en de bedrijfsstrategie dus ik denk dat we zo een goed proces hebben doorlopen met elkaar.

Marieke Kalverboer: Nou dan is het woord nu aan de aandeelhouders denk ik. Mocht u nog iets willen weten over dit onderwerp dan kunt u al veel informatie vinden op onze website www.zeeland.nl en daar is ook een animatie te vinden die een toelichting geeft op de verkoop van de Wholesale activiteiten en meer in het algemeen over de rol die de PZEM in de huidige energie mix speelt. Frank, Dick bedankt voor deze toelichting.