Podcast Toekomst van de Zeeuwse horeca

21 februari 2022
|
Podcast

In deze podcast praten voorzitter Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland Frank de Reu en gedeputeerde Dick van der Velde over de Zeeuwse horeca nu de coronamaatregelen bijnaa ten einde zijn.

Dick van der Velde overhandigt compliment aan Frank de Reu

Nu de maatregelen zo goed als achter ons worden gelaten is de vraag: hoe staat de Zeeuwse horeca sector er nu voor? Welke impact had corona en hoe ziet de sector de toekomst voor zich? Daarover gaan we in gesprek met gedeputeerde Dick van de Velde en Frank de Reu, voorzitter KHN Zeeland en eigenaar strandpaviljoen Puur in Groede.

Transcriptie Podcast
Toon transcriptie Verberg transcriptie

Transcriptie Podcast Toekomst van de Zeeuwse horeca met Ilona Vette, Dick van der Velde en Frank de Reu

Ilona: De corona maatregelen liggen inmiddels gelukkig bijna allemaal achter ons maar ze hebben een flink ingehakt. Ook de Zeeuwse economie heeft klappen gehad; de horecasector misschien nog wel het meest. Tijd om de balans op te maken: heeft de crisis gaten geslagen of misschien structurele veranderingen teweeg gebracht? Hoe ziet de toekomst van de Zeeuwse horeca eruit na corona? We gaan daarover in gesprek met de voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Zeeland én eigenaar van strandpaviljoen Puur in Groede, Frank de Reu, en gedeputeerde toerisme en recreatie Dick van der Velde. Dick, om met jou te beginnen; jij bent onlangs ze op bezoek geweest bij een aantal horecaondernemers in Zeeuws-Vlaanderen en dat heeft wel indruk op jou gemaakt begreep ik?

Dick: Dat heeft indruk gemaakt, om twee redenen; allereerst ben ik natuurlijk zelf horeca ondernemer geweest en ik weet hoe de bedrijfstak werkt. En die ken deze mensen ook bijna allemaal dus het dan komt het extra binnen als je tot de ontdekking komt dat de corona toch behoorlijk impact heeft gehad bij mij een aantal ondernemers. En dat zijn er niet zomaar een paar; dat zijn er echt behoorlijk wat. Die gelukkig zijn nu de maatregelen behoorlijk zijn afgeschaald en ze weer aan de gang kunnen maar de impact gaat nog heel lang duren voordat ze weer een beetje boven Jan zijn. Áls ze boven Jan komen dus, dat is nog maar de vraag. Ik hoop natuurlijk dat ze nu echt allemaal de gelegenheid krijgen om boven Jan te komen maar het heeft er bij een aantal flink ingehakt; mensen die hun privévermogen opgemaakt hebben, mensen die een ander baantje zijn gaan zoeken, mensen die in de bijstand voor de zelfstandigen terecht gekomen zijn, mensen die een deel van hun inventaris verkocht hebben om maar boven Jan te blijven… En dan nu je bedrijf weer starten, inkopen doen, zorgen dat je voorraad op peil is, kijken of dat je personeel weer terug wil komen. Dat is ook nog een hele grote vraag; om ervoor te zorgen dat je weer die omzetten kan draaien die of je gewend was voor corona. Met een achterstand in investeringen dus ik denk dat ze nog een zware tijd tegemoet gaan.

Ilona: Ja Frank jij bent ook bij die gesprekken aanwezig geweest en je hebt onlangs ook nog uit handen van de gedeputeerde het Zeeuws compliment gehad van het provinciebestuur vanwege jouw betrokkenheid en inzet voor de sector in de corona periode. Hoe heb je dat ervaren?

Frank: Als je doelt op het ontvangen van compliment ja dat vond ik een grote eer. Dat was echt heel leuk om te mogen doen; op een ochtend om half negen en met heel veel mist en kou in Terneuzen  te staan met z’n allen; had toch wel iets bijzonders. En ik vond het ook heel fijn om te mogen lezen dat wat we als horeca in Nederland voor onze leden doen. Maar het is samenwerking met andere partijen; veiligheidsregio maar ook Recron en dat provinciebestuur dat is opgevallen in corona periode en dat dat uiteindelijk heel erg wordt gewaardeerd. Ja dat dat deed goed ja. En de gesprekken met die ondernemers ja dat is een heel ander verhaal; dan word ik met mijn neus weer op de feiten gedrukt. En zoals de gedeputeerde net zegt als we kijken naar waar we nu staan en we gaan de balans opmaken -wat eigenlijk vandaag ook een beetje het gespreksonderwerp is- dan gaan we zien dat er heel veel ondernemers zijn, en die hadden we ook in Terneuzen en Hulst, dat er heel veel ondernemers zijn die zeggen van oké we zijn heel blij dat we kunnen beginnen maar het eind van de tunnel is als het om corona gaat en zeg maar als het gaat om bijwerken van onze schulden zeker nog niet in zicht. En er zijn op allerlei manieren schulden ontstaan die men de komende periode zal moeten gaan afbouwen en ja ik prijs nog steeds de positieve instelling van de meeste horecaondernemers maar het wordt wel een hele klus voor heel veel bedrijven. Ja daar ben ik van overtuigd ja.

Ilona: Ja terwijl als je dan naar de cijfers -ik heb eventjes de cijfers van het CBS erbij gepakt- en dan zie je wel dat de Zeeuwse economie met 5 procent is gegroeid ten opzichte van voor corona en in Zeeuws-Vlaanderen is dat zelfs 7 procent dus je zou bijna zeggen, Dick, niks aan de hand…?

Dick: Dat zou je eraan kunnen afleiden als je die cijfers zou koppelen aan de sector en dat is natuurlijk niet zo. Dat zijn cijfers die gaan over het algemeen en ik zal eerlijk zijn daar ben ik hartstikke blij de mee. Maar dat betekent nog steeds dat een aantal sectoren ten gevolge van corona en de hard getroffen cultuur de groepsaccommodaties en dan met name de natte horeca die iets verder van de kust zit, die hebben het zwaar. En dus het is niet in balans om het zo maar te zeggen. En ik denk- en nogmaals hartstikke blij met het feit dat de economie ondanks alle corona toestanden toch aan  het stijgen is- maar voor een aantal sectoren blijft het nog even lastig ja.

Ilona: En voor de niet-kroegtijgers onder ons; de natte horeca dat zijn vooral de cafés en restaurants toch?

Dick: De natte horeca bedoel ik mee de cafébedrijven dus de bedrijven in horeca die voornamelijk moeten hebben van drank en anders dan de restaurants die net iets meer de mogelijkheid hebben gehad om het hoofd boven water te houden dan deze sector.

Ilona: Jullie gaven net ook al aan dat het einde van de tunnel nog niet echt in zicht is voor een aantal ondernemers. Toch blijkt ook dat het aantal faillissementen nog steeds historisch laag is. Een lichte uitzondering bij misschien ook wel juist de horeca bedrijven. Maar Frank wat is jouw inschatting; moet de klap misschien nog komen, gaat die nog komen?

Frank: Nou weet je, het hoeft niet meteen tot faillissement het leiden als je schulden uitstelt. In de eerste lockdown 2020 hebben alle Nederlandse commerciële banken aflossingen bevroren. Dat betekent uiteindelijk dat die aflossingen ingehaald moeten worden. Vervolgens hebben ondernemers ruimte proberen te creëren door bijvoorbeeld belastingschulden niet te betalen. Daar zijn faciliteiten voor geschapen door de Belastingdienst van de rijksoverheid. Bedenk bij omzetbelasting en loonbelastin. Als je dus je bankschulden uitstelt en je gaat je betalingen aan de belastingdienst uitstellen dan ga je die op het moment dat je met je bedrijf weer opnieuw start bij moeten betalen. Dat gaat komen en dat gaat de komende periode gebeuren. En dat gaat is mijn veronderstelling - en dat hoorde ik net al een beetje in de woorden van de gedeputeerde- ook dat gaat leiden tot een beperking van investeringen. Dus mensen gaan er bewust voor kiezen om eerst af te lossen want uiteindelijk is je bedrijf je alles dus je wilt het in de lucht houden. Maar vervolgens gaat het ten koste van de kwaliteit van het product wat we met zijn allen willen neerzetten en daar ben ik de komende jaren eigenlijk wel heel bang voor. Er zullen altijd een paar goeie uitzonderingen zijn maar gemiddeld gezien zal de groep ondernemers die gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten waar we net over hadden, die zal echt minder gaan investeren en die zal eerst proberen om zo snel mogelijk die schuld weg te werken. Daar ben ik van overtuigd, dat leidt niet meteen tot faillissement maar ja is zo goed voor de kwaliteit van de Zeeuwse bedrijven? Het antwoord is nee. We gaan niet naar een opschaling van kwaliteit wat we eigenlijk nog wel graag zouden willen zien. En als je me nu vraagt van bij hoeveel bedrijven is dat? Er is voor zover ik weet nog geen onderzoek naar gedaan maar ik weet dat er een behoorlijk aantal bedrijven is die uiteindelijk gebruik hebben gemaakt van de faciliteiten die er waren.

Ilona: En dat zijn dan vooral de regelingen zoals het Rijk die ook in het leven heeft geroepen voor corona. Want ik begreep ook dat heel veel banken heel terughoudend zijn geweest met leningen?

Frank: Je hebt helemaal gelijk; nieuwe leningen zijn niet verstrekt maar je kon wel van je bestaande lening die je had de aflossing bevriezen bij de drie grote banken. Dat is wel door de banken gefaciliteerd in de eerste lockdown toen er nog veel minder steun was dan in 2021. En dus hebben veel mensen daar gebruik van gemaakt. Als je kijkt naar de andere regelingen dan is het vooral de loonbelasting en omzetbelasting; dat zijn faciliteiten die de belastingdienst van het ministerie heeft opengesteld. Waarbij je gewoon een deel van die schulden niet hebt betaald en dus nog een keer moet gaan terugbetalen een later moment.

Ilona: Dus misschien voor sommigen uitstel van executie wellicht?

Frank: Ja dat gaat zeker gebeuren en waar ik zelf tegenaan loop als ik met ondernemers spreek, is dat dat de kwaliteitsimpuls; de verbetering en uitbreiding van je bedrijf, nieuwe investeringen, meer groen, meer duurzaam, juist dat soort investeringen kunnen de komende periode weleens in het gedrang komen omdat men als eerste die aflossingen wil gaan betalen.

Ilona: Dus toch wel eigenlijk even een pas op de plaats voor veel ondernemers?

Frank: Ik denk dat het voor een deel van de ondernemers die zwaar zijn geconfronteerd met de beperkingen absoluut een pas op de plaats zal zijn ja.

Ilona: Terwijl juist extra investeringen in je bedrijf ook gewoon wel goed zijn natuurlijk voor de voor de toekomst en ook voor het imago van de Zeeuwse bedrijven, denk ik Dick?

Dick: ja ik denk zeker dat het goed is voor het voor imago van Zeeuwse bedrijven. Alleen ja het is precies zoals Frank zegt; we maken ons daar wel een beetje zorgen over of dat dat investeringsvermogen ook de komende jaren wel in voldoende mate aanwezig is. En we zitten nou juist in zo'n periode dat dat investeringsvermogen zo belangrijk is als het gaat over bijvoorbeeld zoiets als de energietransitie en circulariteit die we zouden willen hebben. Dat zijn natuurlijk alle zaken waar je eigenlijk je investeringsvermogen voor nodig hebt maar nu dus toch wat waarschijnlijk want op de lange baan geschoven zal worden door een aantal ondernemers. En heel begrijpelijk maar ja dat is wel waar we nu voor staan.

Ilona: En zijn er ook dingen die de Provincie kan bieden aan ondernemers; kunnen jullie op een bepaalde manier ook helpen?

Dick: Laat beginnen met te zeggen dat we in de afgelopen jaren van alles hebben gedaan om partijen te ondersteunen. We hebben het in de in de taakgroep toerisme van de veiligheidsregio maar ik samen met collega De Bat in zit gepoogd om in ieder geval met de gemeenten samen te kijken welke maatregelen kunnen nemen. Om bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat het terras wordt groter; of hoe ga je om met de lokale belastingen maar ook kunnen met elkaar een geluid laten horen richting het Rijk zodat het Zeeuwse geluid daar ook gehoord kan worden?  Dat is allemaal denken wij redelijk gelukt.  Als je de Provincie vraagt heb je een hele dikke vette portemonnee waar we de ondernemers mee kunnen steunen, nou dan is het antwoord ronduit nee; die hebben we niet maar we hebben wel instrumenten zoals Impuls Zeeland waar ondernemers met vragen terecht kunnen en vouchers voor ondernemers. Wij helpen om voor de komende periode dat investeringsvermogen groter te krijgen. We kunnen ze helpen met een soort van wegwijs functie. En dat zijn nog steeds instrumenten die daar staan en langs die weg zullen we ondernemers blijven ondersteunen.

Ilona: Oké en ondernemers kunnen ook op de website van Impuls Zeeland en Dockwize kijken want daar is meer informatie te vinden. Goed, je praat nu vooral over Zeeland, maar het bezoek van Dick aan ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen is natuurlijk niet voor niks geweest, want in Zeeuws- Vlaanderen is de situatie natuurlijk de afgelopen tijd erg wrang geweest omdat heel veel mensen gewoon de grenzen over gingen en wel naar restaurants en cafés in Vlaanderen gingen. Ja hoe is dat voor een Zeeuws-Vlaamse horecaondernemer, Frank?

Frank: Nou ja ik denk dat de belangrijkste periode van het jaar en zo zie ik toch de kerstperiode voor veel horecaondernemers, zeker de soort ondernemers in de stedelijke agglomeraties en de ring die moet hebben van de fine dining concepten ja die hebben in die periode heel veel omzet zien wegvloeien omdat ze eigenlijk alleen aan take away konden doen terwijl klanten hun gasten 15 minuten de grens over konden rijden en daar gewoon een kerstmaal konden nuttigen. En ik woon zelf in Philippine en Assenede in Boekhout daar zal het vol met Nederlanders en als je dan wat verder zat in Antwerpen, Gent of Brugge ook daar zag je nog steeds heel veel Nederlanders en dat was wrang en dat is heel vreemd, dat is ook heel moeilijk uitlegbaar zeker naar horecaondernemers toe.

Aan de andere kant moeten we ook heel eerlijk zijn; in de eerste lockdown hebben we de situatie gehad waarbij de grens zelfs dicht ging er toen kreeg ik helemaal een heel akelig gevoel. Dus het toont maar weer aan dat dat corona beleid en alles wat met gezondheid te maken heeft eigenlijk iets is wat op nationaal niveau wordt bekeken en waar we regionaal relatief weinig invloed op hebben. En waarbij de samenwerking tussen landen eigenlijk gewoon nog veel beter moet dan dat die was. Dat heeft tot heel veel schade geleid, die schade kun je niet allemaal inlopen. En dat geldt dus echt niet alleen voor de horeca. We hebben nog niet gehad over detailhandel zeker voor de kernen als Hulst en Sluis. Daar is een wisselwerking tussen horeca en detailhandel. Is in Sluis de horeca open en detailhandel niet zie je niemand. Is in Sluis de situatie andersom, zie je ook niemand. Je versterkt mekaar als je allebei open bent. En dat geldt voor Hulst precies hetzelfde en dat de heeft nu niet plaatsgevonden waardoor er heel veel problemen vooral in de detailhandel zijn ontstaan. Voorraden die niet verkocht zijn; wintervoorraden die je gewoon niet met de voorjaarscollectie kan meenemen. En probleem voor de detail handel is ook wel dat mensen van die voorraad af willen en dat je die voorraadverkoop ook nodig hebt om je nieuwe voorraad aan te kunnen schaffen ja. Maar de wisselwerking tussen horeca en detailhandel is nog nooit zo sterk geweest als in die maand en dan zou je ook gewoon echt alles bij elkaar zou moeten versterken. En als dat niet gebeurt, ja dan is zo'n zo gebied in mineurstemming en terecht ja.

Ilona: Dus bij een eventuele volgende pandemie of maatregelen zou jouw advies wel zijn; zorg ervoor dat zowel detailhandel als horeca gezamenlijk dingen wel of niet kunnen doen?

Frank: Ja dat zou heel goed zijn. Maar ik denk dat het heel goed is dat we moeten proberen om maatregelen die heel ver gaan dat je die probeert om in grensgebieden met elkaar af te stemmen. Ik weet dat dat heel moeilijk is en ik weet dat de burgemeesters in die grensregio veel met elkaar samenwerken en dat dan ook geldt op provinciaal niveau. Maar op landelijk niveau zie je dat er te weinig met elkaar wordt afgestemd of belangen verschillend zijn waardoor je verschillende lockdown en verschillende benadering van dit soort pandemie leidt tot enorme problemen.

Ilona: En als je dan kijkt naar de ups en downs van maatregelen; die versoepelingen en dan weer extra lockdowns. Overall kun je volgens mij wel stellen dat de veelal geroemde Zeeuwse rust en ruimte ook juist in corona tijd wel wat goeds heeft gebracht en dat uiteindelijk een aantal toeristische ondernemers de schade wel enigszins heeft kunnen inlopen en dat juist mensen, ook Nederlanders, weer Zeeland hebben herontdekt als vakantiebestemming?

Dick: Laten we eerlijk zijn er is natuurlijk gewoon verschil in soorten van recreatieve ondernemers. We hebben de verblijfsaccommodaties, we hebben de sector horeca waar gegeten wordt en overnacht wordt je hebt sector waar alleen gegeten wordt en zoals we net al zeiden heb je het deel horeca ondernemers die zich echt specifiek op drankjes hebben gericht en voor al die sectoren geldt dat daar verschil in zit. Kijk die mensen die rust zochten, ja die die konden hier terecht bij de hotels en bij de camping en bij de huisjes. Alleen ja er is natuurlijk een serieuze periode geweest dat mensen niet uit eten konden. Als je dat niet erg vindt ja dan was het hier hartstikke rustig en fijn om te vertoeven. Maar rust en ruimte is natuurlijk iets wat of Zeeland altijd wel kent als een goed merk dus dat is niet zo vreselijk bijzonder. Ok ben blij dat we toch kunnen zeggen dat in de afgelopen periode het voor iedereen zuur is geweest maar voor de verblijfsaccommodaties dat ieder geval de seizoenen nog redelijk zijn geweest. Maar voor de komende periode zit ik toch wel met twee dingen waarvan ik denk jongens hier moeten we echt over nadenken. En dat is het investeringsvermogen van heel veel ondernemers en daarnaast de beschikbaarheid van arbeidskrachten. En Frank die zei net al zonder winkels geen horeca. Horeca en winkels om het zo maar te zeggen, die samenwerking daar moet echt naar gekeken worden komende periode. En daar kunnen wij als Provincie wel een rol in spelen om partijen aan elkaar te verbinden en met elkaar het gesprek aan te gaan. En wat mij betreft geldt dat ook voor het betrekken van al onze culturele parels die we hebben om die nog eens even nou ja bij elkaar te brengen om ervoor te zorgen dat we dat we richting de buitenwereld laten zien dat Zeeland natuurlijk een prachtige plek is om te vertoeven.

Ilona: Ja wat wij natuurlijk allang weten… maar ja de vraag is of mensen die op zoek zijn naar een baan dat ook weten want we kunnen natuurlijk nog wel wat mensen gebruiken die werk komen doen. Want ik hoorde net in het voorgesprek ook al van jou Frank bij jullie hier zijn er ook wel veel mensen die kampen met personeelstekorten. Is dat één van de uitdagingen voor jullie voor de komende tijd?

Frank: Ik denk dat de Zeeuwse horeca een hele belangrijke uitdaging heeft en dat is het opvullen van posities die zijn vrijgekomen als gevolg van corona. Tijdelijke contracten die niet verlengd zijn geweest, contracten die voor onbepaalde tijd waren maar waarbij medewerkers zelf hebben opgezegd omdat ze heel ander werk zijn gaan doen. We zien dat de industrie aan mensen trekt. Mensen scholen zich om, ik denk dat we nu als sector iets moeten doen aan het imago want dat is absoluut ook wel een ding waren heel veel mensen mee te kampen hebben. We zullen moeten investeren in nieuwe concepten rondom arbeidscontracten. Je ziet nu al werkgevers die bijvoorbeeld werknemers proberen te werven door te roepen dat ze vier dagen mogen werken in plaats van vijf dagen. Dat soort innovatieve zaken zijn echt wel van belang. Ik ben vanuit Horeca Nederland bezig geweest om te kijken of er bijvoorbeeld mensen die in het winterseizoen in Oostenrijk werken in het zomerseizoen hier zouden kunnen komen. Binnen de EEG is dat redelijk makkelijk. Als je dat vanuit Zwitserland zou doen is dat een stuk lastiger. Er lopen met lijntjes met opleidingsinstituten om de kijken naar samenwerkingsverbanden tussen Oostenrijk in Nederland met name bij Scalda is daar ook naar gekeken En dat soort creatieve oplossingen zullen we echt mee aan de slag moeten om een deel van die arbeidsproblematiek op te lossen. En wellicht moeten we ook gaan nadenken over andere concepten; daarmee bedoel ik meer á la zelfbediening zoals je bijvoorbeeld bij LaPlace ziet. Waarbij traditioneel verwennen van je gasten wat we in de horeca toch kennen en waar Zeeland ook bekend om is, dat we dat langzamerhand iets veranderen naar meer zelfbedieningsgerelateerde concepten.

Ilona: Is dat ook een beetje met het oog op een eventuele nieuwe pandemie en het houden van afstand?

Frank: Dat is sowieso iets wat natuurlijk wat heel veel mensen blijven waarderen als je praat over afstanden. Aan de andere kant moet ik ook wel heel eerlijk zeggen; ik weet niet welk gevoel jullie krijgen als je naar een buffet toe gaat maar als ik zie dat iedereen er langs loopt en je moet het allemaal zelf pakken, ja dan voelt dat ook niet altijd even veilig dus dan moet je dat denk ik ook wel op een goede manier mee aan de slag gaan. Door bijvoorbeeld handschoentjes gereed te leggen of iets doen met ontsmetting. Goed ik geef maar aan dat we moeten nadenken over bedieningsconcept in zijn algemeen om ervoor te zorgen dat we wel kunnen blijven draaien en dat is wel heel erg relevant want die personeelsproblemen die lossen wij vandaag niet op. Plus gebrek aan huisvesting als we mensen vinden, los van het feit dat je in de provincie al heel moeilijk mensen vindt hè? Wij halen nu studenten uit Brabant en Limburg om in de zomer op het strand te werken. Dat lukt ons allemaal maar vervolgens moeten ze nog wel kunnen slapen en ja daar hebben we ook nog wel wat te organiseren.

Ilona: En hoop uitdagingen dus nog, in de nabije maar ook de verdere toekomst… Maar misschien kunnen we overall nou ja ze zijn er nog lichtpuntjes dan toch om even positief af te sluiten?

Dick: Belangrijkste lichtpuntje voor de sector was natuurlijk gisteravond het nieuws dat er behoorlijk afgeschaald wordt en eigenlijk vanaf volgende week vrijdag dat  bijna alles weer kan en dus laten we hopen dat dat ook zo blijft. Dat we niet in een nieuwe pandemie terecht komen en dan kunnen we met z'n allen aan de slag om ervoor te zorgen dat de uitdagingen -die wij het afgelopen kwartier allemaal met elkaar besproken hebben- om die het hoofd te bieden. Ik denk dat het goed is om nog even aan te geven, en Frank die weet dat ook, dat wij vanuit de Provincie natuurlijk ook heel erg bezig zijn op welke manier kunnen we nou zorgen dat die arbeidsmarkt een injectie krijgt en een van die dingen is inderdaad: hoe kunnen we arbeidskrachten huisvesten? En daar hebben we natuurlijk het middel flexwonen inmiddels voor bedacht. Dat is in heel Nederland wel een ding en daar zijn we met gemeenten ook over in gesprek op welke manier we dat het beste tot uiting kunnen laten komen want niet alleen voor arbeidskrachten maar ook voor starters en voor mensen die die even tijdelijk huisvesting nodig hebben is dit natuurlijk een prima optie.

Frank: Ja een belangrijk lichtpunt wat ik nog zou willen toevoegen is dat 2021 vooral Nederlandse landgenoten Zeeland weer ontdekt hebben zoals jij terecht net al aangaf. In 22 horen we en zien we van de verblijfsrecreatie dat het aantal boekingen voor de zomerperiode en voor- en naseizoen op een hoog peil is en iedereen dus het vertrouwen heeft dat de weg die in 2021 door de Nederlanders is ingeslagen om op vakantie te gaan eigen land ook in 22 heel nadrukkelijk zal spelen. En dat betekent dus dat we gaan zien dat in het seizoen veel plekken niet meer beschikbaar zullen zijn omdat ze gewoon vol zijn en dat is fijn te horen.

Ilona: Oké, nou goed laten we hopen dat de sector snel weer opkrabbelt en dat we zo snel mogelijk en zo veel mogelijk mensen weer kunnen ontvangen in onze mooie Zeeland. Bedankt voor het gesprek.