Zeeuwse Omgevingsvisie

26 november 2021
|
Publicatie

Zeeland aantrekkelijk houden gaat niet vanzelf. De inwoners, bezoekers en bedrijven gaan mee met de tijd. Andere tijden betekent andere wensen. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen en werken. Maar er zijn ook andere uitdagingen voor Zeeland. Uitdagingen die grote gevolgen kunnen hebben voor het Zeeuwse landschap en onze directe omgeving.

Voorblad Omgevingsblad

Met het vaststellen van de ambities voor 2050 en de doelen voor 2030 legt de provincie de stip op de horizon vast. Deze Omgevingsvisie kent verschillende karakters. Soms is de visie abstract en geeft grote lijnen, soms is deze concreet en duidelijk. Dat is omdat de visie verschillende doelen kent. Soms is de visie bedoeld als richtdocument voor bijvoorbeeld de overleggen met onze buren, soms is het de basis voor onze omgevingsverordening en de uitvoeringsprogramma’s of de leidraad bij het uitvoeren van het beleid. Met name Deel B van de Omgevingsvisie is de basis voor de uitvoering en de omgevingsverordening.

Actualisatie Zeeuwse Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Zeeland

Op 18 juli 2023 hebben Gedeputeerde Staten het ontwerp van de eerste wijziging van de Zeeuwse Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening Zeeland vastgesteld voor inspraak. Het ontwerp ligt vanaf 24 augustus tot en met 4 oktober 2023 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg. U kunt de stukken van de ontwerp wijziging ook digitaal raadplegen via www.zeeland.nl en https://preprod.document-viewer.dso.kadaster.nl/viewer/document (zoek op Omgevingsverordening Zeeland of op identificatienummer/akn/nl/act/pv29/2022/work-U08-U04).