Opnieuw geld voor mooie cultuurprojecten

13 juni 2022
|
Persbericht

Binnen de regeling Samen in Zee is dit jaar opnieuw geld beschikbaar voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. De regeling is een gezamenlijk initiatief van Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. In totaal is 450.000 euro beschikbaar.

Binnen de regeling Samen in Zee is geld beschikbaar (van 5.000 tot 50.000 euro) voor projecten die de culturele sector in Zeeland vernieuwen en/of versterken. Het gaat daarbij om projecten in de volgende categorieën:

  • Hoe kun je op creatieve wijze nieuw, ander of meer publiek bereiken?
  • Hoe versterk je duurzame samenwerking binnen en buiten de culturele sector?
  • Hoe schep je goede randvoorwaarden voor het opbouwen van een beroepspraktijk voor nieuwe cultuurprofessionals?
  • Welke nieuwe mogelijkheden zijn er om vrijwilligers betrokken te houden en te werven?

Ook onderzoek naar een of meer van bovenstaande onderwerpen kan in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage.

Mooie nieuwe dingen

De regeling Samen in Zee is in juni 2021 voor de eerste keer opengesteld. Binnen de eerste tranche ontvingen tien projecten een bijdrage. Hiermee was een bedrag gemoeid van ongeveer € 350.000,--.

Gedeputeerde Anita Pijpelink: “Er zijn vorig jaar al mooie nieuwe dingen van de grond gekomen. Zoals het experiment Bos-Grens in Clinge. Ik was daar onlangs en was betoverd. Ook het Hoogtij Festival in Groede, de Waterkaravaan door heel Zeeland of literaire evenementen als De Baaierd en Zeeland Schrijft zijn een vermelding meer dan waard. Ik hoop dat ook deze nieuwe ronde weer tot mooie samenwerkingen leidt.“

Aanpassingen

Begin 2022 is de regeling geëvalueerd. Dat leidde tot enkele aanpassingen. De belangrijkste is de langere openstellingstermijn. Die was vorig jaar zes weken, wat wel erg kort bleek. Daarom is de openstelling verlengd tot 11 weken. Daarnaast is de activiteit ‘verkenning van nieuwe verdienmodellen’ geschrapt uit de regeling. In de praktijk werd hier nauwelijks subsidie voor aangevraagd.

Samen innoveren en experimenteren

Samenwerken is een belangrijke voorwaarde om de culturele sector toekomstbestendig te maken. Net zoals innoveren en experimenteren. Daarom wordt alleen subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband van tenminste twee partijen. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen festivals en een mediabedrijf; samenwerking tussen een collectief van kunstenaars en een erfgoedinstelling of samenwerking tussen een museum en een maatschappelijke organisatie.

Een van deze partijen treedt daarbij op als penvoerder. Deze penvoerder is binnen Zeeland gevestigd en werkzaam binnen de culturele sector.

Delen en leren

Bij innovatie kan het resultaat anders zijn dan verwacht. Niet alle plannen kunnen succesvol zijn. Het delen van de ervaringen en geleerde lessen is daarom ook een belangrijk aspect van Samen in Zee. Oftewel: de innovaties en alle kennis die wordt opgedaan moeten ter inspiratie gedeeld worden met de creatieve sector. Op die manier kan de hele sector profiteren van de opgedane kennis en ervaringen.

Subsidie aanvragen

Het toekennen van een subsidie is aan een aantal regels gebonden. Overweegt u om een projectvoorstel in te dienen? Lees dan de samenvatting van de regeling. Subsidie aanvragen is mogelijk van 17 juni tot en met 16 september 2022. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en advies ook terecht bij Cultuurkwadraat. Deze organisatie zal aanvragers begeleiden bij het proces en organiseert ook een aantal bijeenkomsten, zoals training in het schrijven van een projectplan of fondsenwerving.

logo Samen in Zee
logo Samen in Zee