Persbericht

Bent u eigenaar van een woning of bedrijfspand met een geschikt dak in de bebouwde kom in de provincie Zeeland? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de aanleg van een groen dak. De regeling staat ook open voor Verenigingen van Eigenaren.

Het klimaat verandert. Daarom krijgen we ook in Zeeland steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Bijvoobeeld met de aanleg van een groen dak.

Een groen dak is voorzien van waterbergende planten of struiken, zoals sedum. Soms staan er ook bomen en zonnepanelen op het dak. Zo’n groen dak zorgt voor een vertraagde waterafvoer, zodat de belasting op het riool bij hevige regenbuien minder wordt. Ook zorgt het voor verkoeling in de zomer en verwarming in de winter. Groene daken gaan bovendien twee maal langer mee dan een traditioneel dak en zorgen ervoor er minder ‘hittestress’ is verstedelijkte gebieden. Hittestress treedt op als de warmte ’s zomers niet weg kan. Dat probleem speelt vooral in steden, waar huizen dicht op elkaar staan. Tot slot verbetert een groen dak de biodiversiteit.

Alle beetjes helpen

Omdat alle beetjes helpen, wil de Provincie de aanleg van groene daken stimuleren. ‘We merken allemaal dat we te maken hebben met extremer weer”, aldus gedeputeerde Anita Pijpelink. “Lange en intense perioden van droogte en hitte worden steeds vaker afgewisseld met hevige regenoverval en wateroverlast. Daar willen we op voorbereid zijn. Zeeuwen kunnen ook zelf een steentje bijdragen, door hun eigen woonomgeving klimaatbestendig in te richten. Deze subsidieregeling voor groene daken biedt daarbij een steuntje in de rug.”

Wie zijn dak wil bekleden met planten, kan rekenen op een subsidie van maximaal 5.000 euro. De Provincie Zeeland stelt hiervoor dit jaar € 165.000 beschikbaar. De subsidie is bedoeld voor particulieren of Verenigingen van Eigenaren die in Zeeland een woning of bedrijfspand hebben binnen de bebouwde kom.

Subsidie aanvragen

Overweegt u om binnenkort een groen dak aan te leggen? Lees dan de samenvatting van de regeling. Subsidie aanvragen is mogelijk van 6 april 2020 tot en met 15 november 2020. Aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De subsidie is alleen van toepassing op de aanlegkosten van een groen dak. Dit is exclusief sloop-, onderhouds- en advieskosten. Vanaf het toekennen van deze subsidie dient het groene dak binnen 6 maanden gerealiseerd te zijn; de subsidieregeling is niet van toepassing op reeds gestarte werkzaamheden.

Zeeland verandert mee

Het klimaat verandert; het weer wordt extremer. Dat raakt alle Zeeuwen. Overheden, bedrijven, bewoners: iedere Zeeuw kan iets doen! Zo kun je niet alleen een groen dak aanleggen, maar ook een regenton nemen of de tegels uit je tuin halen. Zo dragen we allemaal bij aan een klimaatbestendig Zeeland. Wil je weten wat jij nog meer kunt doen om bij te dragen aan een klimaatbestendig Zeeland? Kijk op www.zeelandverandertmee.nl

Contact

Team Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl