Overhandiging cheques voor zes Zeeland in Stroomversnelling-projecten

25 maart 2022
|
Persbericht
Overhandiging cheque door heer de Bat en heer Merrienboer aan Vervaet

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat heeft vandaag aan een zestal Zeeland in Stroomversnelling-projecten een symbolische cheque uitgereikt. De consortia van alle projecten kwamen hiervoor vandaag in het gemeentehuis van Terneuzen bijeen. De Provincie Zeeland stelt in totaal €294.802,- beschikbaar voor deze zes haalbaarheidsonderzoeken. Dit bedrag is afkomstig uit de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.

Twee van de projecten hebben onlangs te horen gekregen dat hun aanvraag is goedgekeurd. Het gaat hierbij om de projecten ‘Vision sensor System & Data Analysis in real Life Agricultural Applications’ en ‘Model shift realiseren naar de Zeeuwse wateren met innovatief mobiele laadunit’.

Vision sensor System & Data Analysis in real Life Agricultural Applications

De aanvrager van dit haalbaarheidsonderzoek, Frans Vervaet BV, wil samen met zijn partners onderzoek doen naar de technische en economische potentie van het gebruik van moderne camera visie en AI-technologie op een bietenrooier. Samen met de partners - Famateq B.V., Loonwerker Baert en HZ University of Applied Sciences – ontvangt Frans Vervaet BV €50.000,- subsidie.

Het onderzoek gaat na of bepaalde kwaliteitskenmerken in rooikwaliteit als gevolg van machine-instellingen (puntbreuk/kophoogtes & tarra bepaling) gemakkelijk uit de verzamelde beelden gehaald en geanalyseerd kunnen worden door middel van beeldherkenningsalgoritmes. Als deze parameter in kaart gebracht en verbeterd kan worden, kan dit leiden tot een betere opbrengst.

De bestaande technologie, momenteel eerder gebruikt in gecontroleerde omstandigheden, wordt getoetst in de reële omstandigheden op het veld (lichtinval, verschil in licht, regen, trillingen, beperkte rekencapaciteit, moeilijke GSM & data communicatie enz.). Ook wordt de verzamelde data geanalyseerd en gecombineerd met andere beschikbare data (opbrengstdata, weerdata etc.) om verbeterde verbeteringen voor de machine in te stellen.

Model shift realiseren naar de Zeeuwse wateren met innovatief mobiele laadunit

Het bedrijf Poedertransport ontvangt samen met zijn partners Neptun Rheinschiffarhtges m.b.H., NK Engineering en HZ University of Applied Sciences €50.000,- subsidie voor het haalbaarheidsonderzoek.

In het transport van poeder wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van wegtransport. Dat wordt met name veroorzaakt omdat veel locaties  niet over de benodigde infrastructuur beschikken om poedertankers te laden. Het consortium gaat onderzoek doen naar de economische en technische haalbaarheid van een mobiel laad- en lossysteem. Met dit systeem willen zij de first mile efficiënter inrichten, zodat het transport van de poederstoffen van de weg naar water mogelijk wordt. Een first mile is het proces voor picking, verpakking, validatie en transport van een product. Het mobiele laad- en lossysteem bestaat uit een trailer met meerdere tanks waarmee de poederstoffen vanuit de silo, onder druk, in een keer naar het schip vervoerd kunnen worden over een afstand van 500 meter.

Overige projecten

Vier projecten hebben al eerder een positief advies ontvangen.  Dit zijn:

  1. Circular Metal Recovery from AEC Bottom Ash
  2. Groene waterstofketen Terneuzen
  3. Decentraal opslag- en oplaadsysteem voor de Zeeuwse Logistiek
  4. Techno-economische verkenning multi-utiliteiten kruising van Westerschelde

Nieuwe openstelling op 8 april

De subsidieregeling voor demonstratieprojecten en haalbaarheidsonderzoeken gaat opnieuw open op 8 april 2022. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 22 juli 2022. Meer informatie over de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling vind je op https://www.zeeland.nl/subsidie-aanvragen/subsidie-economische-structuurversterking-zeeland/subsidieregeling-zeeland-in-stroomversnelling.