Cultuurdag Zeeland

4 november 2021
09:45 - 17:00
Theater De Mythe, Goes

Door Corona is het culturele leven lange tijd stil gevallen. Vanuit de sector, maar ook de overheden is de wens uitgesproken elkaar weer te ontmoeten. Graag zetten de Cultural Board Zeeland en het Overleg Zeeuwse overheden deze wens om in de Cultuurdag Zeeland.

Een dag van ontmoeting en inspiratie, voor de culturele sector, voor de overheden, voor Zeeland. We willen dit jaarlijks organiseren!

Jongeren maken muziek in de studio

Opzet dag

Tijdens de Cultuurdag Zeeland staan zowel ontmoeting, verbinding als inhoud centraal. Genodigd zijn de cultuursector, de Zeeuwse overheden, vertegenwoordigers van Rijk en Rijksfondsen en Raad voor Cultuur. Het programma start bij Theater de Mythe waarna de verschillende workshops in Podium 't Beest of bij de Muziekschool worden georganiseerd.

Veel zelfstandigen, maar ook instellingen in het culturele domein gaven in de gespreksronde met de Cultural Board Zeeland aan de overheidsmensen die cultuur in hun portefeuille hebben niet te kennen. Voor de talkshow/cultuurmarkt is het idee om speeddates te organiseren waar ontmoeting en uitwisseling tussen de culturele sector en overheid centraal staat.

Van de gemeenten en provincie vragen wij om één persoon (ambtenaar, wethouder of volksvertegenwoordiger) af te vaardigen als contactpersoon met uw organisatie.

Deze bijeenkomst is bestemd voor de bovengenoemde doelgroep van overheden en cultuursector.

Programma

 1. Opening en keynote
 2. Ronde Tafels/Workshops
  • Workshop 1: Een ‘kunstcollege Zeeland’ over spraakmakende Zeeuwse kunst en cultuur
  • Workshop 2: Publieksbereik; inspirerende projecten met aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en jongeren
  • Workshop 3: Verbinding met andere domeinen. Voorbeelden van projecten in samenwerking met andere sectoren (zorg, toerisme enz).
  • Workshop 4: Kunstklimaat voor zelfstandige cultuurprofessionals
  • Workshop 5: Cultuursponsoring door het Zeeuwse bedrijfsleven
 3. Lunch met ruim tijd voor ontmoeting via speed-dates
 4. Talkshow en cultuurmarkt
 5. Afsluiting
 6. Borrel

Download het volledige programma

Covid-19 richtlijnen

Tijdens uw bezoek zijn de algemene richtlijnen van de Rijksoverheid m.b.t. COVID-19 van toepassing, oa:

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen;
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
Voor toegang tot de Cultuurdag Zeeland geldt dat u moet beschikken over een geldig Corona-toegangsbewijs.
Optreden tijdens Kunstbende in theater de Mythe in Goes