Hoorzitting commissie bezwaar en beroep

1 februari 2022
Starttijd: 13:30

Op 1 februari 2022 zal een zitting gehouden worden over afwijzingen van subisidieaanvragen voor de Aanleg van een groen dak en Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen.

Wapen van Zeeland op Provinciehuis

Op 1 februari 2022 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • Om 13:30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 24 september 2021 inzake de afwijzing van een subsidieaanvraag voor de aanleg van een groen dak.
  • Om 15:00 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 22 oktober 2021 inzake de afwijzing van een subsidieaanvraag in het kader van de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen.
  • Om 16:00 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 15 oktober 2021 inzake de afwijzing van een subsidieaanvraag in het kader van de subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen.

Voor meer informatie over deze zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.