Hoorzitting commissie bezwaar en beroep 12 juli 2022

12 juli 2022
Starttijd: 15:30 - Eindtijd: 17:00
Locatie: Provinciehuis

Op 12 juli 2022 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Voorzittershamer op tafel

Aan de orde komt de volgende zaak:

  • Om 15:30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 16 februari 2022 inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.