Hoorzitting commissie bezwaar en beroep 13 februari 2024

13 februari 2024
Starttijd: 15:30 - Eindtijd: 17:00
Locatie: Provinciehuis

Op 13 februari 2024 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Voorzittershamer op tafel

Aan de orde komt de volgende zaak:

  • Om 15.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 6 oktober 2023 inzake het opleggen van vier lasten onder dwangsom.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.