Hoorzitting commissie bezwaar en beroep 13 juni 2023

13 juni 2023
Starttijd: 14:30 - Eindtijd: 17:00
Locatie: Provinciehuis

Op 13 juni 2023 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Voorzittershamer op tafel

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • Om 14.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 14 maart 2023 betreffende een afwijzing van een subsidieaanvraag voor het bouwen van een reconstructie van de Caudicaria Navis.
  • Om 15.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 25 januari 2023 betreffende een vaststelling van een POP3-subsidie ‘Uitvoering van LEADER-projecten, Midden- en Noord-Zeeland’.

Voor meer informatie over deze zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.