Hoorzitting commissie bezwaar en beroep 18 oktober 2022

18 oktober 2022
Starttijd: 11:00 - Eindtijd: 17:00
Locatie: Provinciehuis

Op 18 oktober 2022 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Voorzittershamer op tafel

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • Om 11.00 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 13 juli 2022 inzake het buiten behandeling stellen van een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming.
  • Om 13.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 9 juni 2022 inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek m.b.t. een veehouderij.
  • Om 15.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 20 juni 2022 inzake de afwijzing van een handhavingsverzoek m.b.t. het gebruik en achterlaten van vislood in de Westerschelde.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.