Hoorzitting commissie bezwaar en beroep 21 november 2023

21 november 2023
Starttijd: 15:30 - Eindtijd: 17:00
Locatie: Provinciehuis

Op 21 november 2023 zal de commissie bezwaar, beroep en klachten van de Provincie Zeeland een zitting houden tot het horen van belanghebbenden in het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg.

Voorzittershamer op tafel

Aan de orde komen de volgende zaken:

  • Om 15.30 uur wordt een bezwaarschrift behandeld, gericht tegen een besluit van Gedeputeerde Staten van 12 september 2023 inzake een verzoek op grond van de Wet open overheid.

Voor meer informatie over deze zaken kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie bezwaar, beroep en klachten via het e-mailadres bezwaarenberoep@zeeland.nl.